Hier gaan en staan we voor

Om te komen tot een gendergelijke samenleving behartigt de Nederlandse Vrouwen Raad de belangen van Nederlandse vrouwen in het algemeen en van organisaties die zich inzetten voor het verbeteren van de positie van vrouwen in het bijzonder. In nauwe samenspraak met onze lidorganisaties formuleren we standpunten voor de vrouwenbeweging en we dragen deze uit in Nederland, in Europa en bij de VN. Lees wat wij vinden van zaken die vrouwen raken.

Digitale Inclusie 

Zonder specifiek beleid op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt zullen de huidige verschillen tussen mannen en vrouwen op

Geweld tegen vrouwen

De Nederlandse Vrouwen Raad is van mening dat een onafhankelijke, nationale coördinatie op het gebied van geweld tegen vrouwen

Internationaal 

De inzet van de Nederlandse Vrouwen Raad is gericht op de naleving van internationale verdragen en resoluties die vrouwen

Klimaatverandering

Het is van belang dat bij beleid rondom klimaatverandering een gender sensitieve aanpak gehanteerd wordt. 

VN Vrouwenvertegenwoordiger

Ieder jaar werft en selecteert de Nederlandse Vrouwen Raad een vertegenwoordiger die namens alle Nederlandse vrouwen de Algemene Vergadering

Vrouwen in de politiek

Maakt het uit dat vrouwen in de politiek een minderheid zijn? De Nederlandse Vrouwen Raad vindt van wel.