Abortus

Abortus is een zelfbeschikkingsrecht van de vrouw. Uiteindelijk gaat het om het lichaam van de vrouw en is zij ‘baas in eigen buik’.

Sinds 1984 heeft Nederland de Wet Afbreking Zwangerschap, oftewel de Abortuswet. Hierin is vastgelegd dat een abortus tot de 24e week van de zwangerschap mag worden uitgevoerd. Dit gebeurt dus voordat de foetus levensvatbaar wordt – dat moment ligt rond de 26e week van de zwangerschap. In 2022 stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met een wetswijziging rondom abortus. Waar je nu nog verplicht 5 dagen bedenktijd krijgt voordat je deze ingreep mag ondergaan, wordt de bedenktijd in de toekomst afgeschaft.

De keuze voor abortus wordt niet lichtzinnig genomen. Idealiter gebeurt dit wel in overleg met de verwekker. Uiteindelijk draait de kwestie echter om het lichaam van de vrouw en is zij als het ware ‘baas in eigen buik’. Belangrijk is dat er in het proces rondom abortus een goede medische begeleiding en nazorg is.

Abortus is op dit moment alleen toegestaan in abortusklinieken en ziekenhuizen met een vergunning van het ministerie van VWS. Artsen die zich niet aan de voorwaarden houden, lopen kans op vier en een half jaar cel. De abortuspil is op dit moment ook nog strafbaar in Nederland.

De Nederlandse Vrouwen Raad ondersteunt initiatieven om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen. De abortuspil moet vrijgegeven worden en bijvoorbeeld via de huisarts beschikbaar gesteld worden. Zo kunnen we garanderen dat vrouwen hun zelfbeschikkingsrecht behouden.

Gerelateerde items