Nieuws van binnen en buiten

Er is nog een wereld te winnen als het gaat om het bereiken van een gendergelijke samenleving. Dagelijks worden de rechten van vrouwen geschonden. Tegelijkertijd worden er ook stappen gezet in het verbeteren van hun positie. Mede door de inzet van de Nederlandse Vrouwen Raad en haar lidorganisaties. Lees waar we ons mee bezig houden en over relevante actualiteiten en achtergronden.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf volledig op de hoogte over al onze activiteiten!

Winnaars Carla Atzema Soroptimistprijs 2024

Namens de Nederlandse Vrouwen Raad was Christine Nanlohy op 4 april aanwezig in Pakhuis de Zwijger bij de uitreiking

Termijn Nationaal actieprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag verlengd

De termijn van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld wordt verlengd tot 31 december 2026.

Uitvraag penvoerder(s) Schaduwrapportage Verdrag van Istanbul

Wie voor deelname aan het schrijfteam in aanmerking wil komen kan dat voor 22 april 2024 kenbaar maken.

AGORA Summer Camp

Je kunt je nu inschrijven voor het Young Feminist Summer Camp Agora, dat plaatsvindt van 9 tot 13 september

Teken de pledge

Zorg ervoor dat vrouwenrechten en gelijkheid tussen vrouwen en mannen centraal komen te staan in de besluitvorming van de

EWL campagne voor EU-verkiezingen

Onder de titel ‘Europe at a crossroad: Equal participation at all levels’ is de European Women’s Lobby (EWL) haar

De Politieke Theekamer

Open je eigen Politieke Theekamer & ga het gesprek aan met andere vrouwen en lokale politica.

De techsector moet inclusiever!

Op 8 maart ondertekenden Women Inc. de samenwerking met netbeheerders: Alliander, Enexis, GasUnie, Stedin en TenneT.

Bestuursvacatures Nederlandse Vrouwen Raad

Ga jij met ons de uitdaging aan? Solliciteer dan op een van deze interessante functies.

Stop gender gerelateerd geweld: adresseer vrouwenarmoede en afhankelijkheid

Op 15 maart 2024 presenteerde de Nederlandse Vrouwen Raad het online parallel event ‘Stop gender gerelateerd geweld: adresseer vrouwenarmoede

Samen leven, Samen sterk

Onze voorzitter Astrid van Heumen was op 11 maart aanwezig bij de Vrouwendagviering van onze lidorganisatie Landelijke Federatie van

Agreed Conclusions CSW68 aangenomen

Verschillende vertegenwoordigers van onze lidorganisaties waren aanwezig bij de 68ste sessie van de Commission on the Status of Women,