Steun ons

De Nederlandse Vrouwen Raad is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat jouw gift aan de Nederlandse Vrouwen Raad aftrekbaar is van de belasting. Het betekent ook dat wij geen belasting hoeven te betalen over gelden die via schenkingen, erfenissen of legaten ontvangen worden.

Op de website van de Belastingdienst kun je verifiëren dat de Nederlandse Vrouwen Raad voorkomt in het overzicht van ANBI-instellingen.

Eenmalig of periodiek schenken

Als je eenmalig schenkt aan een goed doel met een ANBI-status zoals de Nederlandse Vrouwen Raad, dan is je gift (deels) aftrekbaar. Hoeveel je kunt aftrekken van de belasting, hangt af van je inkomen.

Wil je maandelijks of jaarlijks schenken aan de Nederlandse Vrouwen Raad? Dan kun je jouw gift aftrekken van de inkomstenbelastingen als je vijf jaar lang ongeveer hetzelfde bedrag aan de Nederlandse Vrouwen Raad schenkt en je jouw schenking regelt in een overeenkomst met de Nederlandse Vrouwen Raad of in een notariële akte.

Op de website van de belastingdienst kun je een voorbeeld van een overeenkomst downloaden.

De Nederlandse Vrouwen Raad geld nalaten?

Je kunt de Nederlandse Vrouwen Raad opnemen in je testament en begunstigen met een legaat of een erfstelling. Een notaris kan je adviseren over de mogelijkheden rond je nalatenschap en de fiscale voordelen. Ook kun je met algemene vragen bellen met de Notaristelefoon.

Wat doet de Nederlandse Vrouwen Raad met jouw gift, schenking, of legaat?

De Nederlandse Vrouwen Raad stort het geld dat door giften, schenkingen en legaten binnenkomt in het ‘Tentoonstellingsfonds 1948’.

Het Tentoonstellingsfonds 1948 ontleent haar naam aan de tentoonstelling ‘De Nederlandse Vrouw 1898-1948’ die door de gezamenlijke vrouwenorganisaties georganiseerd werd, 50 jaar na de eerste grote tentoonstelling ‘Vrouw en Arbeid’ en als huldeblijk bij het 50-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina.

De tentoonstelling, die niet alleen bezocht werd door de koningin maar ook door Eleonore Rooseveldt, werd – ook financieel – een groot succes. Het batig saldo van de tentoonstelling –  200.000 gulden – werd overhandigd aan de koningin, die het vervolgens schonk aan de gezamenlijke vrouwenorganisaties voor de voortzetting van hun werk door de oprichting in 1949 van het Tentoonstellingsfonds.

Dit fonds, beheerd door de Nederlandse Vrouwen Raad, wordt sinds de oprichting aangewend als (eerste) financieringsbron bij het opstarten van activiteiten en projecten en als zekerheidsstelling in het geval deze tot een onverhoopt negatief financieel saldo leiden.

Mede dankzij dit garantiefonds heeft de Nederlandse Vrouwen Raad zich kunnen ontwikkelen tot de organisatie die zij nu is: een krachtige, eigentijdse koepel met meer dan 50 aangesloten vrouwenorganisaties en een bereik van ca. 1 miljoen vrouwen.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf volledig op de hoogte over al onze activiteiten!

Steun ons nu. Zonder jou geen VrouwenRaad!

Steun ons! Zonder individuele donaties kunnen wij als vrouwenraad niet bestaan.