Sluit jouw organisatie aan. Samen staan we sterker!

Iedere organisatie die zich inzet voor emancipatie – lokaal, regionaal, nationaal of internationaal – is welkom als lid van de Nederlandse Vrouwen Raad.

Wat bieden wij onze leden?

Door de bundeling van krachten van de leden kan de Nederlandse Vrouwen Raad invloed uitoefenen op het beleid van de overheid. Signalen uit de achterban van onze lidorganisaties zetten wij op de politieke agenda.  Samen staan we sterk en geven we deze signalen meer gewicht dan wanneer lidorganisaties dit afzonderlijk zouden doen.

Onder de koepel van de Nederlandse Vrouwen Raad worden kennis en deskundigheid rond thema’s die voor vrouwen belangrijk zijn bijeen gebracht. Leden werken samen aan de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten en projecten. Informatie hieruit wordt actief met de leden gedeeld en draagt bij aan de bewustwording rond deze thema’s bij hun achterban.

Met onze nieuwsbrief en website en door het gebruik van sociale media als Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram bereikt de Nederlandse Vrouwen Raad een breed publiek om gender- en emancipatievraagstukken onder de aandacht te brengen.

Sluit aan met jouw organisatie:

06 81 040 622

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag, tussen 9:00 en 16:00 uur.

Of stuur ons een bericht:

Deze organisaties zijn aangesloten: