Wij versterken de positie van alle 9 miljoen Nederlandse vrouwen

De Nederlandse Vrouwen Raad is de koepel van (zelf-)organisaties die zich inzetten voor het versterken van de positie van vrouwen in Nederland. Sinds onze oprichting in 1898 werken wij als collectief aan een wereld waarin vrouwen en mannen als gelijken participeren in de maatschappij.

Een groeiend netwerk:

inmiddels zijn meer dan 50 organisaties aangesloten

Winnaars Carla Atzema Soroptimistprijs 2024

Namens de Nederlandse Vrouwen Raad was Christine Nanlohy op 4 april aanwezig in Pakhuis de Zwijger bij de uitreiking

Termijn Nationaal actieprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag verlengd

De termijn van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld wordt verlengd tot 31 december 2026.

Uitvraag penvoerder(s) Schaduwrapportage Verdrag van Istanbul

Wie voor deelname aan het schrijfteam in aanmerking wil komen kan dat voor 22 april 2024 kenbaar maken.

Véél meer dan een avondje uit

Op dinsdag 9 april 2024 staat de jaarlijkse filmavond van ZijActief weer op de agenda.

AGORA Summer Camp

Je kunt je nu inschrijven voor het Young Feminist Summer Camp Agora, dat plaatsvindt van 9 tot 13 september

Teken de pledge

Zorg ervoor dat vrouwenrechten en gelijkheid tussen vrouwen en mannen centraal komen te staan in de besluitvorming van de

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf volledig op de hoogte over al onze activiteiten!

Steun ons nu. Zonder jou geen VrouwenRaad!

Steun ons! Zonder individuele donaties kunnen wij als vrouwenraad niet bestaan. Je kunt al doneren vanaf 1 euro.