De Nederlandse Vrouwen Raad is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift aan de NVR aftrekbaar is van de belasting. Het betekent ook dat de NVR geen belasting hoeft te betalen over gelden die via schenkingen, erfenissen of legaten ontvangen worden.

Op de website van de Belastingdienst kunt u verifiëren dat de Nederlandse Vrouwen Raad voorkomt in het overzicht van ANBI-instellingen.

Voorwaarden voor ANBI instelling
Als ANBI instelling moet de Nederlandse Vrouwen Raad de in onderstaand formulier vermelde gegevens openbaar maken via onze website.

Zie het ANBI formulier >>

Eenmalig schenken
Als je eenmalig schenkt aan een goed doel met een ANBI-status, dan is je gift (deels) aftrekbaar. Hoeveel je kunt aftrekken van de belasting, hangt af van je inkomen. Een eenmalige gift aan een vereniging kun je niet aftrekken van je belasting.

Periodiek schenken
Wil je maandelijks of jaarlijks schenken aan de Nederlandse Vrouwen Raad?
Je kunt jouw gift aftrekken van de inkomstenbelastingen als je vijf jaar lang ongeveer hetzelfde bedrag aan de Nederlandse Vrouwen Raad schenkt en je jouw schenking regelt in een overeenkomst met de Nederlandse Vrouwen Raad of in een notariële akte.

Zie een voorbeeld van een overeenkomst op de website van de belastingdienst >>

De Nederlandse Vrouwen Raad geld nalaten?
Je kunt de Nederlandse Vrouwen Raad opnemen in je testament en begunstigen met een legaat of een erfstelling. Een notaris kan je adviseren over de mogelijkheden rond je nalatenschap en de fiscale voordelen. Ook kun je met algemene vragen bellen met de Notaristelefoon, op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur: 0900 346 93 93 (€0,80 per minuut).

Wat doet de Nederlandse Vrouwen Raad met uw gift, schenking, of legaat?
De Nederlandse Vrouwen Raad stort het geld dat door giften, schenkingen en legaten binnenkomt in het ‘Tentoonstellingsfonds 1948’. 

Het Tentoonstellingsfonds 1948 ontleent haar naam aan de tentoonstelling ‘De Nederlandse Vrouw 1898-1948’ die door de gezamenlijke vrouwenorganisaties georganiseerd werd, 50 jaar na de eerste grote tentoonstelling ‘Vrouw en Arbeid’ en als huldeblijk bij het 50-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. 

De tentoonstelling die niet alleen bezocht werd door de Koningin, maar ook door Eleonore Rooseveldt, werd – ook financieel – een groot succes. Het batig saldo van de tentoonstelling –  200.000 gulden – werd overhandigd aan de Koningin, die het vervolgens schonk aan de gezamenlijke vrouwenorganisaties voor de voortzetting van hun werk door de oprichting in 1949 van het Tentoonstellingsfonds.

Dit fonds, beheerd door de Nederlandse Vrouwen Raad, wordt sinds de oprichting aangewend als (eerste) financieringsbron bij het opstarten van activiteiten en projecten en als zekerheidsstelling in het geval deze tot een onverhoopt negatief financieel saldo leiden. 

Mede dankzij dit garantiefonds heeft de Nederlandse Vrouwen Raad zich kunnen ontwikkelen tot de organisatie die zij nu is: een krachtige, eigentijdse koepel met meer dan 50 aangesloten vrouwenorganisaties en een bereik van ca. 1 miljoen vrouwen.