Maak kennis met ons team

Het (onbezoldigde) bestuur vormt samen met een kleine staf het kernteam van de Nederlandse Vrouwen Raad. Zij worden ondersteund door een groepje deskundige en bevlogen vrijwilligers.

Vacature Algemeen Bestuurslid

Steun ons nu. Zonder jou geen VrouwenRaad!

Steun ons! Zonder individuele donaties kunnen wij als vrouwenraad niet bestaan. Je kunt al doneren vanaf 1 euro.

Astrid van Heumen
Voorzitter, Portefeuille leden, bureaumanagement, PR, VN Vrouwenvertegenwoordiger
“Nimmer was de doelstelling van de Nederlandse Vrouwen Raad actueler! Na 125 is het zaak onze vrijheden en verworvenheden te waarborgen.”
Marijke Jongbloed
Bestuurslid, Portefeuille zorg, Digitale inclusie, Alliantie Werk en de Toekomst
Amanda Huits
Bestuurslid, Portefeuille internationale lobby, Geweld tegen Vrouwen
Erica van Engel
Verenigingsmanager (interim), fondsenwerving, bureaumanagement