Maak kennis met ons team

Het (onbezoldigde) bestuur vormt samen met een kleine staf het kernteam van de Nederlandse Vrouwen Raad. Zij worden ondersteund door een groepje deskundige en bevlogen vrijwilligers.

Steun ons nu. Zonder jou geen VrouwenRaad!

Steun ons! Zonder individuele donaties kunnen wij als vrouwenraad niet bestaan.

Astrid van Heumen
Voorzitter, Portefeuille leden, bureaumanagement, PR, VN Vrouwenvertegenwoordiger
“Nimmer was de doelstelling van de Nederlandse Vrouwen Raad actueler! Na 125 is het zaak onze vrijheden en verworvenheden te waarborgen.”
Esther Schagen-van Luit
Bestuurslid, Portefeuille Communicatie & Relatiemanagement
Tapasya Vreeken
Bestuurslid, Portefeuille Alliantie Politica & Projectmanagement

Dank je wel voor jouw sollicitatie!

Wij zullen binnenkort reageren op jouw zojuist ingestuurde sollicitatie