Wij kennen geen grenzen

Onze vertegenwoordigers in internationale samenwerkingsverbanden – Europees en mondiaal – zetten zich in voor de naleving van belangrijke verdragen en resoluties. Deze verdragen beschermen vrouwen en meisjes.  Een belangrijke rol speelt hierin ook onze VN Vrouwenvertegenwoordiger, die elk jaar de Verenigde Naties toespreekt.

VN Vrouwenvertegenwoordiger

Elk jaar spreekt namens de Nederlandse Vrouwen Raad een vrouw de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Een unieke traditie, die is begonnen in 1947 bij het ontstaan van de Verenigde Naties in 1947. Meer dan 70 verschillende vrouwen, met ieder een eigen sterke boodschap zijn Enaam Ahmed Ali, VN Vrouwenvertegenwoordiger 2022, voorgegaan. Wij werven, selecteren, begeleiden en dragen de Vrouwenvertegenwoordiger voor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bekrachtigt de benoeming.

VN Vrouwenvertegenwoordiger 2022:

Thema: Vrouwen en klimaat

Europese en mondiale samenwerking

In de European Women’s Lobby (EWL) zetten we ons in voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen binnen de EU. EWL is de grootste koepel van vrouwenorganisaties in Europa en vertegenwoordigt meer dan 400 vrouwenorganisaties.  Verder zijn we lid van de European Centre van de International Council of Women (ECICW), International Council of Women (ICW).

Verdragen en resoluties

We monitoren en adviseren rondom verschillende verdragen en resoluties:

Sinds 1898 opkomen voor vrouwen

Al bijna 125 jaar streeft De Nederlandse Vrouwen Raad naar gelijke rechten en volwaardige participatie van vrouwen op alle terreinen.

Samenwerkingspartners

Samenwerken en kennis en expertise bundelen om gezamenlijke ambities te verwezenlijken. Dat is de kracht van de Nederlandse Vrouwen Raad. Dat doen we niet alleen met onze leden en samenwerkingspartners, maar ook met diverse internationale organisaties.

Steun ons nu. Zonder jou geen VrouwenRaad!

Steun ons! Zonder individuele donaties kunnen wij als vrouwenraad niet bestaan. Je kunt al doneren vanaf 1 euro.