Beijing Declaration and Platform for Action

In 1995 vond in Beijing de 4e Wereld Vrouwenconferentie plaats. De uitkomsten ervan zijn vastgelegd in de Beijing Declaration and Platform for Action, de belangrijkste wereldwijde agenda voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen

De Verenigde Naties hebben vier Wereld Vrouwenconferenties georganiseerd: in Mexico City in 1975, in Kopenhagen in 1980, in Nairobi in 1985 en in Beijing in 1995. De uitkomsten van de Beijing Conferentie zijn vastgelegd in de Beijing Declaration and Platform for Action

De 4e Wereld Vrouwenconferentie in Beijing betekende een belangrijk keerpunt voor de wereldwijde agenda voor gender gelijkheid. De Beijing Declaration and Platform for Action, unaniem door 189 lidstaten aangenomen, is een agenda voor de empowerment van vrouwen en wordt beschouwd als een wereldwijd belangrijk beleidsdocument op het gebied van gender gelijkheid. Het omvat strategische doelen en acties voor de vooruitgang van vrouwen en het bereiken van gender gelijkheid op de volgende gebieden van zorg:

 • Vrouwen en armoede
 • Onderwijs en training van vrouwen
 • Vrouwen en gezondheid
 • Geweld tegen vrouwen
 • Vrouwen en gewapende conflicten
 • Vrouwen en de economie
 • Vrouwen in macht en besluitvorming
 • Institutioneel mechanisme voor de vooruitgang van Vrouwen
 • Mensenrechten van vrouwen
 • Vrouwen en de media
 • Vrouwen en het milieu
 • Meisjes
12 gebieden van zorg

De Beijing conferentie bouwde voort op de politieke afspraken die tijdens de drie voorgaande wereld vrouwenconferenties werden gemaakt en consolideerde vijf decennia van juridische vooruitgang gericht op het waarborgen van de gelijkheid van vrouwen aan mannen, zowel in de wet als in de praktijk.

Meer dan 17.000 personen namen deel aan de Beijing conferentie, waaronder 6.000 regeringsafgevaardigden bij de onderhandelingen, meer dan 4.000 vertegenwoordigers van non-gouvernementele organisaties (NGO’s), een groot aantal internationale ambtenaren en ongeveer 4.000 vertegenwoordigers van de media.

Een parallel NGO Forum in Huairou vlakbij Beijing trok daarnaast nog eens 30.000 deelnemers die door te netwerken en te lobbyen de druk op de onderhandelingen hielden en het oog van de media gericht op de uitkomsten ervan.

De Commission on the Status of Women (CSW) van de Verenigde Naties fungeerde als voorbereidend orgaan voor de 4e Wereldvrouwenconferentie van 1995. Na de conferentie kreeg de CSW het mandaat om een centrale rol te spelen bij het toezicht op de uitvoering van de Beijing Declaration and Platform for Action.
UN Women vormt het secretariaat van de CSW.

Elk jaar wordt in de CSW van een prioriteitsthema de voortgang in de uitvoering van de Beijing Platform for Action geëvalueerd. Elke vijf jaar vindt in de CSW een volledige review van de Beijing Platform for Action plaats.


Meer Kennis