Wij zijn een vrouwennetwerk met als achterban meer dan 50 Nederlandse, heel diverse vrouwenorganisaties. Sinds onze oprichting in 1898 werken wij aan een wereld waarin vrouwen en mannen als gelijken participeren in de maatschappij.

Wie zijn we?

We zijn uniek in onze diverse en brede achterban van meer dan 50 lidorganisaties met een breed scala aan sociale, economische en culturele lagen. Onze kracht ligt in actieve politieke lobby, intensieve samenwerking via onze lidorganisaties en inclusieve verbinding van onze achterban.

Wat doen we?

Met ons actieve netwerk zetten we ons in voor de belangen van alle 9 miljoen vrouwen in Nederland. We adresseren maatschappelijke ongelijkheid bij de politiek. We creëren bewustwording in zorg, onderwijs en bedrijfsleven. We agenderen actuele zaken bij beslissers in Nederland, bij de EU en bij de Verenigde Naties.

Waarom zijn we nodig?

Hoewel voor de wet mannen en vrouwen al heel lang gelijk zijn, is de praktijk in Nederland extra weerbarstig. Vrouwen krijgen nog steeds niet altijd hetzelfde loon voor hetzelfde werk als mannen. Vrouwen zijn ondanks quota in de top van bedrijven en politieke besturen nog altijd in de minderheid. Een groot aantal vrouwen is nog niet economisch zelfstandig en daardoor zijn zij en hun kinderen extra kwetsbaar. Het aantal meldingen van geweld achter de voordeur is schrikbarend hoog en een taboe. In de zorg is het vrouwelijk lichaam niet vanzelfsprekend anders terwijl een andere behandeling vaak relevant is. En covid toont aan hoe kwetsbaar vrouwen zijn in zorg en mantelzorg. Duidelijke voorbeelden die aantonen dat er nog een wereld te winnen is.

Een groeiend netwerk:

inmiddels zijn meer dan 50 organisaties aangesloten!

Sinds 1898 opkomen voor vrouwen

Al ruim 120 jaar streeft De Nederlandse Vrouwen Raad naar gelijke rechten en volwaardige participatie van vrouwen op alle terreinen

Wij kennen geen grenzen

Onze vertegenwoordigers in internationale samenwerkingsverbanden – Europees en mondiaal – zetten zich in voor de naleving van belangrijke verdragen en resoluties.

Wij kennen geen grenzen

Onze vertegenwoordigers in internationale samenwerkingsverbanden – Europees en mondiaal – zetten zich in voor de naleving van belangrijke verdragen en resoluties.

Allianties en sponsoren

Samenwerken en kennis en expertise bundelen om gezamenlijke ambities te verwezenlijken. Dat is de kracht van de Nederlandse Vrouwen Raad. 

Steun ons nu. Zonder jou geen VrouwenRaad!

Steun ons! Zonder individuele donaties kunnen wij als vrouwenraad niet bestaan. Je kunt al doneren vanaf 1 euro.