De Nederlandse Vrouwen Raad is de koepel van (zelf-)organisaties die zich inzetten voor het versterken van de positie van vrouwen in Nederland. Sinds onze oprichting in 1898 werken wij als collectief aan een wereld waarin vrouwen en mannen als gelijken participeren in de maatschappij.

Wie zijn we?

We zijn een vereniging met institutionele leden. We verbinden en vertegenwoordigen meer dan 50 organisaties, van politieke vrouwennetwerken tot ‘single issue‘-bewegingen, van zakenvrouwennetwerken tot serviceclubs en van jonge feministische groeperingen tot verenigingen van maatschappijkritische seniore vrouwen. Onze lidorganisaties zijn verspreid over het hele land en vertegenwoordigen Nederlandse vrouwen uit alle sociale, economische en culturele lagen.

Wat doen we?

De Nederlandse Vrouwen Raad zet zich in voor de belangen van alle Nederlandse vrouwen in al hun diversiteit. Samen met onze lidorganisaties en diverse partners voeren we actief lobby. We adresseren maatschappelijke ongelijkheid bij de politiek. We creëren bewustwording over genderongelijkheid en we agenderen actuele zaken bij beslissers in Nederland, bij de EU en bij de Verenigde Naties.

Waarom zijn we nodig?

Hoewel voor de wet mannen en vrouwen al heel lang gelijk zijn, is de praktijk in Nederland extra weerbarstig. Vrouwen krijgen nog steeds niet altijd hetzelfde loon voor hetzelfde werk als mannen. Vrouwen zijn ondanks quota in de top van bedrijven en politieke besturen nog altijd in de minderheid. Circa 50% van de Nederlandse vrouwen is nog niet economisch zelfstandig en daardoor zijn zij en hun kinderen extra kwetsbaar. Het aantal meldingen van geweld achter de voordeur is schrikbarend hoog en een taboe. In de zorg is het vrouwelijk lichaam niet vanzelfsprekend anders terwijl een andere behandeling vaak relevant is. En covid toont aan hoe kwetsbaar vrouwen zijn in zorg en mantelzorg. Duidelijke voorbeelden die aantonen dat er nog een wereld te winnen is. Door als organisaties samen te werken onder een koepel kunnen we onze stem harder laten klinken. Samen staan we sterker.

Een bevlogen team:

Maak kennis met bestuur en staf die zich dagelijks inzetten voor de positie van alle vrouwen in Nederland.

Een groeiend netwerk:

inmiddels zijn meer dan 50 organisaties aangesloten!

Sinds 1898 opkomen voor vrouwen

Al bijna 125 jaar streeft De Nederlandse Vrouwen Raad naar gelijke rechten en volwaardige participatie van vrouwen op alle terreinen.

Wij kennen geen grenzen

Internationale wet- en regelgeving is ook van invloed op de Nederlandse politiek en  samenleving. Daarom zetten wij ons ook internationaal in. We monitoren of verdragen en resoluties worden nageleefd. 

Wij kennen geen grenzen

Internationale wet- en regelgeving is ook van invloed op de Nederlandse politiek en  samenleving. Daarom zetten wij ons ook internationaal in. We monitoren of verdragen en resoluties worden nageleefd. 

Samenwerkingspartners

Samenwerken en kennis en expertise bundelen om gezamenlijke ambities te verwezenlijken. Dat is de kracht van de Nederlandse Vrouwen Raad. Dat doen we niet alleen met onze leden en samenwerkingspartners, maar ook met diverse internationale organisaties.

Jaarverslag, jaarrekening en onze (beleid)plannen

Steun ons nu. Zonder jou geen VrouwenRaad!

Steun ons! Zonder individuele donaties kunnen wij als vrouwenraad niet bestaan.