Samenwerkingspartners

Samenwerken en kennis en expertise bundelen om gezamenlijke ambities te verwezenlijken. Dat is de kracht van de Nederlandse Vrouwen Raad. Dat doen we niet alleen met onze leden en samenwerkingspartners, maar ook met diverse internationale organisaties.

Alliantie Samen Werkt Het! / Ditwerktwel.nl

1 januari 2018 t/m 31 december 2022

Samen Werkt Het! streeft naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen krijgen om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren. Met Ditwerktwel.nl treedt de alliantie naar buiten. Samen Werkt Het!/Ditwerktwel.nl is een samenwerking van Bureau Clara Wichmann (tevens lidorganisatie van de NVR), MovisieWOMEN IncWO=MEN en de Nederlandse Vrouwen Raad, en wordt ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Alliantie Werk.en.de Toekomst

1 januari 2018 t/m 31 december 2022

Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vrouwenpodium 2010 - 2020

sinds 1 mei 2010

Sinds mei 2010 werkt de Nederlandse Vrouwen Raad in Vrouwenpodium samen met FNV (FNV Vrouw en Netwerk Vrouwen FNV). Elk jaar sluiten zich ook andere vrouwenorganisaties, zoals Vrouwen van Nu, Stichting IWEE en de Molukse Vrouwen Raad, bij de organisatie aan. Doel van Vrouwenpodium is blijvende aandacht van de politiek voor zaken die voor vrouwen belangrijk zijn. Jaarlijks organiseert Vrouwenpodium op of rond de tweede dinsdag in september een ‘Prinsessendag’-event.

En verder ...

De Nederlandse Vrouwen Raad is partner in de samenwerkingsverbanden Women for Water Partnershipwomenforwater.org en het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede www.vrouwenenduurzamevrede.nl. Van beide samenwerkingsverbanden zijn we medeoprichter. 

De Nederlandse Vrouwen Raad is onderdeel van de coalitie Studerende Moeders. Deze coalitie bestaat uit Stichting Steunpunt Studerende moeders (tevens onze lidorganisatie), PILP, Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten, Bureau Clara Wichmann (lidorganisatie), Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann, en FNV Vrouw. 

De Nederlandse Vrouwen Raad maakt onderdeel uit van het Netwerk VN Vrouwenverdrag, en is lid van het platform Vader Zoekt Verlof

Internationaal

De Nederlandse Vrouwen Raad is de nationale coördinator van de European Women’s Lobby (EWL), www.womenlobby.org. De EWL is de grootste koepel van vrouwenorganisaties in Europa en vertegenwoordigt meer dan 400 vrouwenorganisaties. Verder zijn we lid van de International Council of Women (ICW), www.icw-cif.com en van de European Centre van de International Council of Women (ECICW).

Steun ons nu. Zonder jou geen VrouwenRaad!

Steun ons! Zonder individuele donaties kunnen wij als vrouwenraad niet bestaan. Je kunt al doneren vanaf 1 euro.