‘Strijden voor rechten die we lang als vanzelfsprekend hebben ervaren’

Interview met Marit Maij, lid van onze lidorganisatie Rooie Vrouwen en 3e op de lijst van kandidaten van PvdA/GroenLinks.

Het Europees Parlement staat voor veel mensen ver van hun beleefwereld. Dat terwijl de EU een grote meerwaarde biedt voor het verbeteren van de positie van vrouwen in Nederland. Met de Europese verkiezingen in aantocht willen wij laten zien dat de EU niet een ‘ver-van-je-bed-show’ is, maar dat maatregelen en richtlijnen die aangenomen worden in de EU wel degelijk invloed hebben op vrouwen in Nederland. 

Als Nederlandse Vrouwen Raad bevragen we diverse EU-kandidaten voor de aankomende verkiezingen over hun visie op de positie van de vrouwen in Europa. In deze aflevering Marit Maij, nummer 3 op de lijst van kandidaten van PvdA/GroenLinks voor het Europarlement.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste uitdagingen op het gebied van vrouwenrechten in Nederland?

Op verschillende plekken in en buiten Europa zie je dat waarden van rechtstaat en democratie onder druk staan. En vrouwenrechten zijn de kanarie in de kolenmijn. Waar landen minder democratisch worden, begint dat vaak met het beperken van de rechten van vrouwen.
We moeten nu weer strijden voor rechten die we lange tijd als vanzelfsprekend hebben ervaren. Om te blijven werken aan een sterke positie voor vrouwen wil ik vanuit het Europees Parlement nauw optrekken met organisaties uit het maatschappelijk middenveld en andere landen die onze waarden van gelijke rechten, democratie en rechtstaat delen. Met het initiatiefrecht voor het Europees Parlement versterken we de rol van het direct verkozen parlement en zorgen we dat EU-beleid beter aansluit bij wat er speelt in Nederland en andere landen.

In hoeverre vind je dat de EU een positieve invloed heeft gehad op vrouwenrechten in Nederland? Welke specifieke maatregelen of initiatieven van de EU hebben hieraan bijgedragen?

De EU heeft vaak een voortrekkersrol gehad in de emancipatie van vrouwen en gendergelijkheid, ook voor Nederland. Nog geen veertig jaar geleden was Nederland tegen de Europese richtlijn voor gelijke behandeling voor vouwen en mannen in de sociale zekerheid. Die richtlijn zorgde voor evenveel ziektedagen als je mannelijke collega’s, hetzelfde recht op pensioen voor mannen en vrouwen en hetzelfde recht op een werkloosheidsuitkering. De Nederlandse overheid pruttelde behoorlijk tegen, want het zou allemaal te veel gaan kosten, maar het moest van de EU en na vijf jaar is die wetgeving er ook in Nederland gekomen. Ook van het vrouwenquotum, dat zegt dat minimaal een derde van de bestuurders van grote bedrijven vrouw moet zijn, was Nederland geen voorstander. Op het gebied van vrouwenrechten en emancipatie heeft Nederland dus veel aan de EU te danken, maar we zijn er nog niet. Nog steeds zien we een hardnekkige loonkloof in Nederland. Met Europese regelgeving pakken we die aan. 

Genderongelijkheid blijft een probleem in veel delen van Europa, inclusief Nederland. Hoe zou jij je inzetten voor het bevorderen van gendergelijkheid en het bestrijden van gendergerelateerd geweld binnen de EU?

Geweld tegen vrouwen en meisjes is wereldwijd een van de meest systematische en meest voorkomende schendingen van de mensenrechten. EU-landen vormen hierop geen uitzondering. Vrouwenmoord, femicide, is een probleem in Nederland en in Europa, een probleem dat we niet gemakkelijk bespreken. We moeten het benoemen en er wat aan doen. We vechten tegen geweld in afhankelijkheidsrelaties, verkrachting en femicide met vergaande Europese regelgeving. Het recht op abortus moet worden opgenomen in het Handvest voor de Grondrechten van de EU. Het Verdrag van Istanbul om geweld tegen vrouwen en meisjes en achter de voordeur te voorkomen moet zo snel mogelijk door alle lidstaten worden geratificeerd. En we blijven ons inzetten voor uitvoering van het verbod op genitale verminking.

Wat is jouw standpunt over het bevorderen van gelijke beloning voor gelijk werk tussen mannen en vrouwen, en welke concrete stappen zou je ondernemen om loonkloven te verkleinen, zowel op nationaal als Europees niveau?

Op Europees niveau zijn stappen gezet om de loonkloof te dichten, zoals het partnerverlof uitbreiden en het vrouwenquotum, maar we zijn er nog niet. De Europese Richtlijn Loontransparantie moet zo snel mogelijk in Nederland geïmplementeerd worden. Ook moet er actief worden samengewerkt met het maatschappelijk middenveld om de ongelijke verdeling tussen onbetaald werk aan de kaak te stellen en te strijden voor gelijke waardering van werk. We zijn pas tevreden wanneer de verschillen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en in de verdeling van arbeid en zorg tot het verleden behoren en mannen en vrouwen daadwerkelijk gelijkwaardig behandeld worden.

Het versterken van de politieke participatie van vrouwen is een cruciaal aspect van gendergelijkheid. Hoe zou jij je inzetten om de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek en andere besluitvormingsorganen te vergroten, zowel op nationaal als Europees niveau?

Uit het rapport van de Alliantie Politica van vorig jaar blijkt dat vrouwen actief worden belemmerd om zich uit te spreken en politiek actief. Vrouwelijke politici en politici van kleur ontvangen meer en grovere online en offline haat. Dit is niet alleen schadelijk voor deze politici, maar weerhoudt jonge vrouwen en jonge mensen van kleur er ook van politiek actief te worden of op de voorgrond te treden. We moeten ons dus niet alleen richten op het scheppen van kaders voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt, zoals met langer partnerverlof en het dichten van de loonkloof, maar ook duidelijke kaders stellen voor online algoritmes die haat stimuleren. Ik blijf daarom strijden voor een sterke positie van vrouwen, voor een sterke en vrije democratie.

—————————————————————————————————————————

Heb je meer vragen over de positie van vrouwen in Europa? Wil je weten wat EU-parlementariërs voor jouw specifieke situatie kunnen betekenen? Stel hen je vraag! Tijdens de Beat the Bias: Equal EU gaan we in gesprek met diverse EU-kandidaten. Ontdek verschillende perspectieven van o.a. SP, D66, CU, BVNL, PvdA/GroenLinks, Volt, VVD en Meer Directe Democratie.  

Op 29 mei in Arnhem: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-beat-the-bias-equal-eu-arnhem-891049883187 

Deelname is gratis! Meld je vandaag nog aan.

Meer nieuws