Schaduwrapportage 2.0

‘Mind the gap: Addressing Policy Gaps in Women’s Rights’ is de titel van het tweede schaduwrapport opgesteld in opdracht van het Nederlandse CEDAW Netwerk.

Het Nederlandse CEDAW Netwerk bestaat uit een kerngroep van Nederlandse Ngo’s, waaronder de Nederlandse Vrouwen Raad, en een aantal individuele experts die werken aan vrouwenrechten in Nederland. Naast deze kerngroep is een groot aantal andere Ngo’s aangesloten bij het netwerk, die allemaal hun expertise ter beschikking stellen.

90 Nederlandse Ngo’s/CSO’s hebben dit schaduwrapport onderschreven. Daartoe behoort uiteraard ook de Nederlandse Vrouwen Raad, die via Christine Nanlohy, haar vertegenwoordiger in de kerngroep van het netwerk, mede input heeft geleverd voor de rapportage.

Het rapport weerspiegelt de zorgen en vragen van het maatschappelijk middenveld met betrekking tot vrouwenrechten in Nederland en is bedoeld als input voor de constructieve dialoog. De Ngo’s zijn vooral bezorgd over het feit dat de overheid genderneutraal beleid blijft hanteren dat een genderresponsieve en intersectionele benadering mist op verschillende gebieden, zoals gendergerelateerd geweld, mensenhandel, discriminatie op de arbeidsmarkt en de status van vrouwelijke arbeidsmigranten. Dit beleid versterkt genderstereotypen in plaats van ze te bestrijden.

Een ander belangrijk thema is de impact van de COVID19 -pandemie, die de bestaande ongelijkheden tussen mannen en vrouwen heeft vergroot.

Meer informatie: www.vn-vrouwenverdrag.nl

Meer nieuws