AGORA 2024

Van 9 tot 13 september 2024 vindt in Brussel de Young Women’s Summer School plaats van de European Women’s Lobby (EWL).

Uit 225 aanmeldingen zijn 40 jonge vrouwen geselecteerd. 20 van hen zijn aangemeld door de leden van de European Women’s Lobby.

Dit is in overeenstemming met het beleid van de EWL om de helft van de plaatsen voor de AGORA Summer School aan leden te verstrekken.

De EWL maakt zich er echter zorgen over dat uit sommige regio’s van Europa de leden geen aanmeldingen hebben gestuurd. Volgend jaar zal de EWL daarom alles in het werk stellen om alle leden aan te moedigen deze kans aan hun jonge leden te bieden.

Meer nieuws