Statement zwangerschapsverlof voor Europarlementariërs

Vrouwelijke Europarlementariërs kunnen tijdens hun zwangerschapsverlof niet hun stemrecht uitoefenen. Een statement van Jonge Socialisten en Young Women In Politics.

Horen vrouwen die moeder willen worden niet thuis in het Europese parlement? Je zou bijna zeggen, in het Europees Parlement bestaat zwangerschapsverlof namelijk niet. Dit is een schrijnend voorbeeld van ongelijkheid, overal in de EU vrouwen hun plaats op de arbeidsmarkt opeisen met bescherming van Europese regels.

De afwezigheid van zwangerschapsverlof is niet alleen een probleem van erkenning, maar ook een probleem van vertegenwoordiging! Talloze kiezers worden niet vertegenwoordigd, omdat hun Europarlementariër bij afwezigheid door zwangerschap haar stemrecht moet opgeven. Dit dwingt hen vaak om snel terug te keren na de bevalling, zoals bijvoorbeeld Licia Ronzulli, die met een baby van slechts zeven weken oud deelnam aan de stemming, en Rachida Dati, die vijf dagen na haar bevalling terugkeerde. De snelle terugkeer toont niet de keuzevrijheid van de vrouwen aan, maar hun plichtsgevoel en de druk die het systeem op hen uitoefent. Enkel een kinderopvang in de Parlementsgebouwen is niet voldoende om goed en ontspannen te kunnen herstellen van een zwangerschap.

Sinds 2010 brengen zwangere Parlementariërs en de pers dit probleem aan het licht. In het EU-universum bestaat zwangerschapsverlof niet, want in de huidige notulen staat ‘absent’ met als reden ‘niet ziek’. Door deze absurde regeling heeft ons ‘mannelijke’ Parlement een onderzoek uit laten voeren naar het lagere stempercentage van vrouwelijke parlementariërs. Uit het resultaat kwam natuurlijk dat vrouwen minder stemden omdat ze met zwangerschapsverlof waren.

Het uitblijven van een oplossing is simpelweg onwil om verandering door te voeren. Het is een ingewikkeld probleem, waar bij digitaal stemmen de anonimiteit moeilijk is te garanderen en een collega machtigen niet wordt toegestaan. Het kan alleen niet zo zijn dat een moeder in negen maanden een heel nieuw mens op de wereld zet en de administratie van het Europees Parlement in de afgelopen veertien jaar geen regeling kon treffen over de vervanging van een parlementslid tijdens het zwangerschapsverlof.

Het probleem is vorig jaar juni nogmaals aangekaart door een nieuw manifest. Vier zwangere Europarlementariërs, waaronder Lara Wolters, riepen op een adequaat zwangerschapsverlof te implementeren zodat alle parlementariërs gelijke kansen hebben. Ondanks dat de voorzitter Roberta Metsola en anderen dit manifest meteen hebben ondertekend, is er nog steeds niets veranderd.

Vrouwen willen stemmen. Vrouwen willen deelnemen aan het democratisch proces op elk niveau. En we zullen ook gaan stemmen. Maar een Europees Parlement dat geen adequaat zwangerschapsverlof heeft geïmplementeerd en geen gelijke rechten voor mannen en vrouwen heeft, is achterhaald!

Om deze reden roepen wij het Europees Parlement op om:
● Zwangerschapsverlof officieel te erkennen voor beide ouders.
● De mogelijkheid te bieden om op afstand te stemmen tijdens verlof.
● De optie te geven om een collega te machtigen om te stemmen.

Jonge Socialisten en Young Women In Politics

Meer nieuws