‘De ontwikkelingen rondom abortus baren mij enorm veel zorgen’

Interview met Raquel García Hermida, nummer 2 op de lijst van kandidaten van D66 voor het Europarlement.

Het Europees Parlement staat voor veel mensen ver van hun beleefwereld. Dat terwijl de EU een grote meerwaarde biedt voor het verbeteren van de positie van vrouwen in Nederland. Met de Europese verkiezingen in aantocht willen wij laten zien dat de EU niet een ‘ver-van-je-bed-show’ is, maar dat maatregelen en richtlijnen die aangenomen worden in de EU wel degelijk invloed hebben op vrouwen in Nederland.

Als Nederlandse Vrouwen Raad bevragen we diverse EU-kandidaten voor de aankomende verkiezingen over hun visie op de positie van de vrouwen in Europa. In deze aflevering Raquel García Hermida, nummer 2 op de lijst van kandidaten van D66 voor het Europarlement.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste uitdagingen op het gebied van vrouwenrechten in Nederland?

We zien vrouwenrechten onder druk overal in de EU, met dank aan de conservatieve krachten die steeds dichterbij de macht of aan de macht komen. Met name de ontwikkelingen rondom abortus baren mij enorm veel zorgen. In Polen mogen vrouwen haast geen medische abortus meer ondergaan. Dat is levensgevaarlijk. Want dan gaan ze niet naar een abortuskliniek, maar dan zoeken ze iemand anders die de abortus uitvoert. En dat zijn ook vaak de kwetsbare vrouwen die zich een reis naar het buitenland niet kunnen veroorloven. In Italië zien we een regering die antiabortusactivisten toegang geeft tot abortusklinieken, op een uiterst gevoelig en kwetsbaar moment voor vrouwen. We moeten blijven opkomen voor onze rechten. En daarom willen we als D66 dat abortus wordt erkend als een grondrecht in de Europese verdragen.

In hoeverre vind je dat de EU een positieve invloed heeft gehad op vrouwenrechten in Nederland? Welke specifieke maatregelen of initiatieven van de EU hebben hieraan bijgedragen?

De EU heeft enorm bijgedragen aan onze collectieve welvaart, en dus ook aan die van vrouwen. Om maar een paar te noemen: dankzij de EU zijn ouderschapsverlofregelingen, zoals in Nederland, verbeterd. Dit leidt tot een eerlijkere takenverdeling na de geboorte van een kind én is natuurlijk fijn voor de nieuwe ouders, zowel mannen en vrouwen, om deze tijd samen met hun kindje te hebben. Dankzij mijn partijgenoot Samira Rafaela gaan we de loonkloof sneller kunnen dichten. En dankzij PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius is er een Europees minimumloon, wat belangrijk is voor vrouwen omdat vrouwen vaker het minimumloon verdienen.

Genderongelijkheid blijft een probleem in veel delen van Europa, inclusief Nederland. Hoe zou jij je inzetten voor het bevorderen van gendergelijkheid en het bestrijden van gendergerelateerd geweld binnen de EU?

D66 steunt het voorstel van het Europees Parlement om seksueel en gendergerelateerd geweld in heel de Europese Unie op eenzelfde manier strafbaar te stellen. Het strafbaar stellen van verkrachting, waarbij niet dwang maar het ontbreken van instemming bij een seksuele handeling de basis is van het strafbare feit, moet hier onderdeel van zijn. Ook online geweld en intimidatie tegen vrouwen, iets wat ons allemaal raakt, groeit steeds. Als het aan ons ligt komt er een snelle implementatie en stevige handhaving van escalatiekanalen bij sociale mediabedrijven, waar slachtoffers van bijvoorbeeld bedreiging of smaad terechtkunnen om strafbare content offline te halen, waarbij hoor/wederhoor mogelijk is.

Wat is jouw standpunt over het bevorderen van gelijke beloning voor gelijk werk tussen mannen en vrouwen, en welke concrete stappen zou je ondernemen om loonkloven te verkleinen, zowel op nationaal als Europees niveau?

Zoals gezegd hebben we nu al regelgeving op dit gebied. Implementatie zal de komende jaren moeten gebeuren. Als Europees Parlement hebben we, in onze controlerende functie, een belangrijke rol hierin te spelen.

Het versterken van de politieke participatie van vrouwen is een cruciaal aspect van gendergelijkheid. Hoe zou jij je inzetten om de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek en andere besluitvormingsorganen te vergroten, zowel op nationaal als Europees niveau?

Laat me beginnen met zeggen: dat er minder vrouwen actief zijn in de politiek, is niet een probleem van individuele keuzes van vrouwen; het is iets structureels. Ongelijke beloning, ongelijke verdeling van zorgtaken, online en offline geweld. Het zijn allemaal extra drempels voor vrouwen waar mannen geen of veel minder last van hebben. Moederschap, zeker van jonge kinderen, is nog zo’n drempel. Het is van de zotte dat we nog geen adequate ouderschapsverlofregeling hebben voor Europarlementariërs, of stemmen of afstand mogelijkheden. Terwijl dit tijdens covid wel goed werkte. Daar wil ik verandering in brengen.

Trouwens over dat laatste onderwerp in Euronews 29/05/2024:
https://www.euronews.com/my-europe/2024/05/29/lack-of-parental-leave-discourages-youth-from-running-for-elections

Meer nieuws