Nieuws van binnen en buiten

Er is nog een wereld te winnen als het gaat om het bereiken van een gendergelijke samenleving. Dagelijks worden de rechten van vrouwen geschonden. Tegelijkertijd worden er ook stappen gezet in het verbeteren van hun positie. Mede door de inzet van de Nederlandse Vrouwen Raad en haar lidorganisaties. Lees waar we ons mee bezig houden en over relevante actualiteiten en achtergronden.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf volledig op de hoogte over al onze activiteiten!

Genderkloof groter dan gedacht

De wereldwijde genderkloof op de werkvloer is veel groter dan tot nog toe werd aangenomen, stelt een nieuw rapport

Klaar voor de Feminist March

De Nederlandse Vrouwen Raad was er helemaal klaar voor, maar de March werd afgeblazen omdat de veiligheid in het

Kostenbesparing van 7,6 miljard euro mogelijk door meer kennis over vrouwenlichaam

WOMEN Inc. liet voor het eerst berekenen wat meer aandacht voor de gezondheid van vrouwen de samenleving financieel kan

ICW statement

De Nederlandse Vrouwen Raad onderschrijft van harte het statement dat de Internationale Vrouwen Raad t.g.v. Vrouwendag heeft uitgebracht.

De Nederlandse economie is niet gemaakt voor vrouwen

Aldus VN Vrouwenvertegenwoordiger Hoba Gull in haar essay dat op 2 maart verscheen in de rubriek Tijdgeest van Trouw.

Nieuw Politica team voor Nederlandse Vrouwen Raad

Er is een heel nieuw team aangetreden om de inbreng van de Nederlandse Vrouwen Raad in de alliantie Politica

Stop genderbased violence, address women’s poverty and dependence

De Nederlandse Vrouwen Raad organiseert dit jaar weer een parallelevent tijdens CSW68.

CSW68 webinar: making political participation work worldwide

De Alliantie Politica organiseert op 19 maart een webinar op het CSW68 NGO Forum.

Vieringen Internationale Vrouwendag

Een rondje langs onze lidorganisaties en wat zij organiseren ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag.

Terugblik Dag van de Economische Veerkracht

Kort verslag van de Dag van de Economische Veerkracht die op 25 januari plaats vond.

NKV in het nieuw

Onze lidorganisatie Netwerk Katholieke Vrouwen heeft een nieuw logo en een nieuwe website, die een inspirerende plek wil zijn

De Nieuwe Toekomst

Meetbaar meer perspectief voor vrouwen met huiselijk geweldervaringen