‘Ga aardappelen schillen of zoiets’

Dat is de titel van het onderzoek van Atria en Ipsos I&O naar de omvang, aard en gevolgen van online agressie en geweld tegen vrouwelijke politici in Nederland.

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben Atria en Ipsos I&O een uitgebreide analyse uitgevoerd op de Monitor Integriteit & Veiligheid 2022. Onderzocht is hoe de aard, omvang en gevolgen van online agressie en geweld verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke decentrale politici. 

Het onderzoek laat zien dat vrouwelijke lokale politici vaker met online agressie en geweld te maken krijgen dan hun mannelijke collega’s. Bijna de helft van de vrouwelijke politici in gemeenten, provincies en waterschappen heeft hiermee te maken gehad in 2022. Bij mannelijke politici gaat dit om ruim 35%. Dit verschil blijft ook bestaan als er rekening wordt gehouden met andere verklarende factoren. Vrouwen krijgen niet alleen vaker te maken met online agressie en geweld, maar zij ondervinden hier ook meer gevolgen van dan hun mannelijke collega’s. Het kan het werk van politici dusdanig belemmeren, dat dit soms zelfs een reden is om te stoppen met het ambt. Verder blijkt dat mannelijke en vrouwelijke politici even vaak melding van (online) haat en geweld maken, maar vrouwelijke politici zijn minder tevreden over de wijze waarop hun organisatie met hun melding omgaat.

Minister de Jonge heeft op 14 mei 2024 de Tweede Kamer geïnformeerd over het onderzoek in een voortgangsbrief over het Programma Weerbaar Bestuur.

Meer informatie over het onderzoek is hier te vinden op de website van Atria.

Meer nieuws