‘Alleen samen kunnen we bouwen aan een fatsoenlijk en inclusief Europa’

Interview met Ingeborg ter Laak, lid van onze lidorganisatie CDAV en nummer 2 op de lijst van kandidaten van het CDA voor het Europarlement.

Het Europees Parlement staat voor veel mensen ver van hun beleefwereld. Dat terwijl de EU een grote meerwaarde biedt voor het verbeteren van de positie van vrouwen in Nederland. Met de Europese verkiezingen in aantocht willen wij laten zien dat de EU niet een ‘ver-van-je-bed-show’ is, maar dat maatregelen en richtlijnen die aangenomen worden in de EU wel degelijk invloed hebben op vrouwen in Nederland. 

Als Nederlandse Vrouwen Raad bevragen we diverse EU-kandidaten voor de aankomende verkiezingen over hun visie op de positie van de vrouwen in Europa. In deze aflevering Ingeborg ter Laak, nummer 2 op de lijst van kandidaten van het CDA voor het Europarlement.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste uitdagingen op het gebied van vrouwenrechten in Nederland?

De grootste uitdagingen zijn economische zelfstandigheid, het dichten van de loonkloof, en het uitbannen van geweld tegen vrouwen. Ik wil deze problemen aanpakken door concrete maatregelen te promoten die de economische zelfstandigheid van vrouwen bevorderen, zoals gelijke toegang tot de kapitaalmarkt en het bevorderen van een goede man/vrouw-balans in alle functies, inclusief topfuncties.

In hoeverre vind je dat de EU een positieve invloed heeft gehad op vrouwenrechten in Nederland? Welke specifieke maatregelen of initiatieven van de EU hebben hieraan bijgedragen?

Er zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet ter verbetering van de gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. Ik waardeer de Europese richtlijn Vrouwen in raden van bestuur, die zorgt voor een gelijk speelveld en meer vrouwen in hogere managementfuncties. Daarnaast steun ik de Europese richtlijn voor loontransparantie als middel om de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan te pakken. De recente EU-richtlijn tegen geweld tegen vrouwen is een cruciale stap die ik volledig ondersteun.
Prominente vrouwelijke leiders zoals Ursula von der Leyen en Roberta Metsola hebben een belangrijke rol gespeeld in het bevorderen van gendergelijkheid binnen de EU.
Om deze positieve invloed te versterken, zal ik mij inzetten voor de volledige implementatie van het Verdrag van Istanbul, gericht op het voorkomen van geweld tegen vrouwen en meisjes en de bescherming van slachtoffers. Bovendien wil ik de Europese gehandicaptenkaart bevorderen om gelijke behandeling en vrij verkeer voor mensen met een handicap binnen de EU te vergemakkelijken. 

Genderongelijkheid blijft een probleem in veel delen van Europa, inclusief Nederland. Hoe zou jij je inzetten voor het bevorderen van gendergelijkheid en het bestrijden van gendergerelateerd geweld binnen de EU?

Geen enkele vrouw zou angst moeten voelen voor haar veiligheid. Daarom steun ik volledig de nieuwe EU-richtlijn tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Als Europarlementariër zal ik voortdurend aandringen op de implementatie en naleving van deze richtlijn. Ik erken de immense impact van geweld in de eigen leefomgeving en pleit voor uitgebreide steun voor slachtoffers en strengere straffen voor daders. Het is mijn prioriteit om deze kwesties hoog op de Europese agenda te houden. 

Wat is jouw standpunt over het bevorderen van gelijke beloning voor gelijk werk tussen mannen en vrouwen, en welke concrete stappen zou je ondernemen om loonkloven te verkleinen, zowel op nationaal als Europees niveau?

Ik geloof sterk in een arbeidsmarkt waar iedereen zijn talent kan ontwikkelen en waar inzet en prestatie worden beloond. Om de loonkloof te verkleinen, zal ik pleiten voor eerlijke arbeidsmobiliteit, verbeterde arbeidsomstandigheden en gelijke kansen. Ik wil de Europese Arbeidsautoriteit versterken om betere werkomstandigheden voor arbeidsmigranten te waarborgen. Ook zal ik mij inzetten voor de vaststelling van Europese regels in de platformeconomie en de bevordering van een veilige en gezonde werkomgeving. Ik benadruk het belang van diversiteit en inclusie en streef naar een arbeidsmarkt waar iedereen gelijke kansen heeft. Daarom pleit ik voor transparantie en anti-corruptie binnen alle Europese instellingen door de oprichting van een onafhankelijke autoriteit en de handhaving van EU-wetgeving die discriminatie op de werkvloer en ongelijke beloning op basis van geslacht verbiedt. Voor een fatsoenlijk Europa, wil ik door samen te werken met werkgeversorganisaties en vakbonden ervoor zorgen dat deze maatregelen effectief worden geïmplementeerd en nageleefd​​.

Het versterken van de politieke participatie van vrouwen is een cruciaal aspect van gendergelijkheid. Hoe zou jij je inzetten om de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek en andere besluitvormingsorganen te vergroten, zowel op nationaal als Europees niveau?

Ik geloof dat gendergelijkheid in de politiek essentieel is voor een inclusieve samenleving. Ik zal voortdurend het gesprek aangaan over de impact van genderongelijkheid en pleiten voor meer vrouwelijke vertegenwoordiging in politieke en besluitvormingsorganen. Ik roep iedereen op om bij te dragen aan een samenleving waarin welvaart en welzijn gedeeld worden door alle generaties. Alleen door gezamenlijk te werken kunnen we de uitdagingen van de toekomst aanpakken en bouwen aan een inclusief en rechtvaardig Europa.
Om dit te bereiken, wil ik de Europese kieswet moderniseren door ouderschapsverlof voor leden van het Europees Parlement in de wet op te nemen. Daarnaast pleit ik voor een inclusieve samenleving waarin maatregelen worden genomen om de ongelijke behandeling tussen vrouwen en mannen aan te pakken. Mentoringprogramma’s en netwerken voor vrouwelijke politici kunnen helpen om meer vrouwen in leidende posities te krijgen en hen te ondersteunen in hun carrière​.

—————————————————————————————————————————

Heb je meer vragen over de positie van vrouwen in Europa? Wil je weten wat EU-parlementariërs voor jouw specifieke situatie kunnen betekenen? Stel hen je vraag! Tijdens de Beat the Bias: Equal EU gaan we in gesprek met diverse EU-kandidaten. Ontdek verschillende perspectieven van o.a. SP, D66, CU, BVNL, PvdA/GroenLinks, Volt, VVD en Meer Directe Democratie.  

Op 29 mei in Arnhem: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-beat-the-bias-equal-eu-arnhem-891049883187 

Deelname is gratis! Meld je vandaag nog aan.

Meer nieuws