EWL training HerNetHerRight EU24, een terugblik

Na de trainingsdagen voelden deelnemers zich empowered en geïnformeerd .

Op 18 april (online) en 25 april (op locatie in Den Haag) verzorgden Arina Angerman en Marion Minis de EWL training HerNetHerRight EU24 over online veiligheid voor kandidaat politica’s voor het EuroParlement.

Na de trainingsdagen voelden deelnemers zich empowered en geïnformeerd om hun campagne een boost te geven, hun online zichtbaarheid te verbeteren en daarmee de kans om verkozen te worden, te vergroten.

Politica’s onder de 40 jaar en zij die zich uitspreken over bijvoorbeeld mensenrechten, gender en asielzoekers hebben de grootste kans slachtoffer te worden van online intimidatie, haat en bedreigingen. Als gevolg daarvan trekken politica’s zich terug uit de de politiek, zoals bijvoorbeeld Sigrid Kaag, dan wel zoeken een plek achter de schermen. Het (online) geweld ondermijnt de democratie want het verdrijft vrouwen uit de politieke arena.

Omdat online geweld net zo’n grote impact heeft op de slachtoffers als fysiek geweld, werd hier in de training aandacht aan besteed en werd ingegaan op de organisaties die hen kunnen ondersteunen. Diverse deelnemers hadden persoonlijke ervaring met online geweld.

Tevens leerden deelnemers hoe zij zich online voortaan beter kunnen beschermen en bijvoorbeeld fake berichten leren herkennen. Ook kwamen (internationale) verdragen aan bod die bijdragen aan het creëren van een veilige online wereld voor iedereen, zoals de Istanbul Conventie en de Boedapest Conventie over cybercrime.

Want de social media wereld wordt beheerst door Tech giganten voor wie het internet een verdienmodel is en niet een genderneutraal platform om mensen wereldwijd te verbinden. Weet dat in de Cybersecurity sector maar 20% vrouwen werken, dat de Tech bedrijven die in Brussel lobbyen om wetgeving af te zwakken in hun voordeel, vele miljoenen euro’s verdienen.

Meer dan 80% van de vrouwen heeft volgens Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, ervaring met cyberflashing (dickpics). Meer dan 80% van de vrouwelijke leden van het Europese Parlement kreeg te maken met psychisch geweld. Cyberviolence against women – Cyberviolence (coe.int)
Recent publiceerde Atria een onderzoek over het thema van online geweld op lokaal niveau.
Het rapport over HerNetHerRight van de EWL is van 2017 en wordt in de tweede helft van 2024 geactualiseerd.
Een goede handleiding voor vrouwen in de politiek uit 2021 over online veiligheid is SAFE-final-version.pdf (gef.eu). In Nederland kunnen slachtoffers onder andere terecht bij Veilig Thuis, Bits of Freedom en Eerste hulp bij online haat. Weet dat geweld tegen vrouwen niet alleen een probleem is van vrouwen. Mannen hebben ook een rol!

Tenslotte goed nieuws:
1. het Europese Parlement stemde eind april in met de eerste EU wet tegen online geweld; Overeenstemming over eerste EU-wet geweld tegen vrouwen – Nederlandse Vrouwen Raad;
2. per 1 juli 2024 gaat in NL een nieuwe wet tegen seksuele misdrijven in.

De Nederlandse Vrouwen Raad werkt samen met de European Women’s Lobby (EWL) en de Raad van Europa aan het bestrijden van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, en organiseert daartoe seminars, expertmeetings, webinars, workshops en trainingen.

Meer nieuws