Stem voor een meer vreedzaam Europa

Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) hoopt met de StemWIJZER voor de komende Europese verkiezingen een bijdrage te leveren aan een meer vreedzaam Europa.

WILPF, de oudste internationale vrouwenvredesorganisatie, maakt zich ernstige zorgen over de toename van oorlogsgeweld met alle gevolgen vandien. De organisatie heeft in het kader van de komende Europese verkiezingen een StemWIJZER uitgebracht. Met het stemadvies dat in de StemWIJZER staat hoopt de organisatie een bijdrage te leveren aan het stoppen van de wapenwedloop en te werken aan een meer vreedzaam Europa.

De StemWIJZER geeft aan de hand van een aantal thema’s een overzicht hoe verschillende politieke partijen hier aandacht aan besteden. Wordt in de leeswijzer een partij niet genoemd dan zegt deze partij er niets over. Gekozen is voor de vijf grootste partijen in de Tweede Kamer en voor Volt als enige partij met een eigen fractie in het Europese Parlement.

Meer nieuws