Beat the Bias: Equal EU, een terugblik

Op 25 & 29 mei organiseerde Alliantie Politica twee Beat the Bias evenementen.

Beide evenementen stonden in het teken van Equal EU. Er werden scherpe vragen gesteld aan het panel met kandidaat-Europarlementariërs, waardoor er interessante gesprekken ontstonden.  

Een van de punten die naar voren kwam om meer vrouwen meer te laten participeren in de politiek is dat politieke partijen meer moeten experimenteren om de partijcultuur inclusiever te maken. Zo werkt Volt met co-bestuurders en co-lijsttrekkers. Het lijsttrekkerschap wordt gedeeld door een man en een vrouw. Als er een uitnodiging komt voor de lijsttrekker om deel te nemen aan bijvoorbeeld een tv-debat, overleggen de gezamenlijke lijsttrekkers wie er heen gaat. Ook staan er bij Volt altijd evenveel vrouwen als mannen op een verkiezingslijst. 

Een ander inzicht ging over de aandacht voor vrouwelijke rolmodellen in de politiek. Agnes Jongerius vertelde uit ervaring hoe anders politiek – en de fractiediscipline – werkt in Brussel ten opzichte van Den Haag. Dorien Rookmaker (MDD) vertelde over het belang van met iedereen in gesprek gaan om een voorstel aangenomen te krijgen. Eigenschappen die traditioneel als vrouwelijk worden aangemerkt zoals: naar elkaar luisteren, tot overeenstemming komen, compromissen sluiten zijn daarbij belangrijk 

We werden het met elkaar eens dat het vrouwenperspectief van cruciaal belang is bij het aanpakken van urgente zaken die vrouwen en gendergelijkheid binnen de Europese Unie aangaan. Stem daarom 6 juni tactisch en kies voor een vrouwelijke kandidaat-Europarlementariër. 

Hartelijk dank aan alle panelleden voor het delen van jullie visie. En speciale dank aan Veerle Sleger voor de moderatie.  

Meer nieuws