Vrouwen in de politiek

Maakt het uit dat vrouwen in de politiek een minderheid zijn? De Nederlandse Vrouwen Raad vindt van wel.

In alle lagen van de Nederlandse politiek zijn veel meer mannen dan vrouwen actief. De politieke participatie van vrouwen stagneert zelfs en de politiek pakt de oorzaken hiervan onvoldoende aan. Er zijn te veel barrières voor vrouwen om politiek actief te worden en te blijven.

Maakt het uit dat vrouwen in de politiek een minderheid zijn? De Nederlandse Vrouwen Raad vindt van wel. Vrouwen hebben andere ervaringen in de maatschappij en nemen dus een andere blik mee in de politiek. Slechte representatie verzwakt de democratie: mensen voelen zich niet gehoord en worden minder goed gezien. Vrouwelijke politici kunnen daarnaast fungeren als rolmodel; de ambitie van meisjes is bewezen hoger als zij vrouwelijke politici zien in wie zij zichzelf herkennen. Diversiteit in de politiek leidt tot een betere kwaliteit van besluiten. Iedereen, ongeacht gender of identiteit, profiteert van gelijke(re) representatie in de politiek. 

Natuurlijk is het niet alleen belangrijk omdat (meer) vrouwen in de politiek iets oplevert, maar ook omdat het hóórt. De achterstand van vrouwen in de politiek komt voort uit ongelijke behandeling. Het is hoog tijd om dat in te halen.

De toenemende en buitensporige hoeveelheid haat jegens vrouwelijke politici zorgt er daarnaast ook nog eens voor dat zij vaker uitvallen dan mannelijke collega’s. Elk praktijkvoorbeeld daarvan is er één te veel en is een serieuze bedreiging van de vrije democratie. Geweld tegen vrouwelijke politici schaadt hun mogelijkheid om onder gelijke omstandigheden hun politieke werk te doen, en kan ertoe leiden dat ze zich terugtrekken uit de politiek. Dat schendt het recht van vrouwen op politieke participatie.

De Nederlandse Vrouwen Raad zet zich in voor De komende vijf jaar doen we dat samen met Wo=Men, Stem op een Vrouw en Emancipator in het kader van de alliantie Politica, een van de 8 allianties die het ministerie van OCW heeft gekozen voor een strategisch partnerschap rond emancipatie. 

Gerelateerde items