Borstkankeronderzoek

De Nederlandse Vrouwen Raad is zeer bezorgd over het besluit van het ministerie van VWS om de screeningsinterval van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker te verlengen van 2 naar 3 jaar.

Ongeveer 1 op de 7 vrouwen krijgt in haar leven borstkanker. In Nederland kennen we al jaren het bevolkingsonderzoek borstkanker waardoor alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar iedere 2 jaar een uitnodiging krijgen voor het maken van een zgn. mammografie. Het bevolkingsonderzoek borstkanker is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken waardoor de kans op succesvolle behandeling groter is, de mortaliteit lager wordt en vaak een minder ingrijpende behandeling nodig is.

Eind november 2020 besloot toenmalig staatssecretaris Blokhuis van VWS  om de screeningsinterval voor het bevolkingsonderzoek te verlengen van 2 naar 3 jaar. Een structureel tekort aan screeningslaboranten was daarvoor de aanleiding. Een probleem dat sterk werd verergerd door de achterstanden die door de Covid-19 pandemie zijn opgelopen.

De Nederlandse Vrouwen Raad is zeer bezorgd over dit besluit. De verlenging van de periode tussen twee onderzoeken heeft tot gevolg dat het bevolkingsonderzoek minder gezondheidswinst oplevert. Als het borstonderzoek om de twee jaar gebeurt, zoals gebruikelijk was, voorkomt dat gemiddeld 1450 sterfgevallen per jaar in de periode tot 2039. Bij verlenging van de periode naar drie jaar worden er ieder jaar gemiddeld 57 sterfgevallen minder voorkomen in de periode tot 2039.

Het ministerie van VWS denkt begin 2024 de screeningsinterval weer terug te kunnen brengen naar 2 jaar. De Nederlandse Vrouwen Raad houdt die ontwikkeling in de gaten.

Gerelateerde items