Gewenste screeningsinterval borstkanker begin 2024 weer haalbaar

De Nederlandse Vrouwen Raad sprak in een brief aan de demissionaire bewindslieden van VWS haar zorg uit over de verlenging van het screeningsinterval voor het bevolkingsonderzoek borstkanker van 2 naar 3 jaar. Een verlenging die tot aanzienlijke vermindering van het effect van deze preventieve voorziening zal leiden. Inmiddels is een uitgebreide en positieve reactie van VWS ontvangen.

Een van de belangrijkste taken van de Nederlandse Vrouwen Raad is om vragen en zorgen die leven onder vrouwen in de basis door te geleiden naar ‘Den Haag’.

Zo sprak de Nederlandse Vrouwen Raad op 21 juli 2021 in een brief aan de demissionaire bewindslieden van VWS haar zorg uit over de verlenging van het screeningsinterval voor het bevolkingsonderzoek borstkanker van 2 naar 3 jaar. Een verlenging die tot aanzienlijke vermindering van het effect van deze preventieve voorziening zal leiden.

Aanleiding voor de verlenging van het screeningsinterval was het structurele tekort aan screeningslaboranten. Een probleem dat sterk is verergerd door de achterstanden die door de Covid-19 pandemie zijn opgelopen. 

Inmiddels is een uitgebreide en positieve reactie ontvangen van het ministerie. Men gaat ervan uit dat het met de acties die nu in gang zijn gezet lukt om de capaciteit binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker begin 2024 op sterkte te hebben, zodat het gewenste screeningsinterval van 2 jaar vanaf dat moment weer haalbaar is. Het ministerie belooft halfjaarlijks over de ontwikkelingen te berichten. Uiteraard gaat de Nederlandse Vrouwen Raad dit met veel belangstelling volgen.

Naar aanleiding van de brief aan VWS heeft het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek contact gezocht om te kijken of de Nederlandse Vrouwen Raad een rol kan spelen bij het betrekken van vrouwen bij de bevolkingsonderzoeken naar kanker. Er zijn regelmatig zaken die het RIVM daarover voor zou willen leggen aan z’n doelgroepen.

Zie de brief van de Nederlandse Vrouwen Raad aan VWS >>

Zie het antwoord van VWS >>

Meer nieuws