Klimaatverandering

Het is van belang dat bij beleid rondom klimaatverandering een gendersensitieve aanpak gehanteerd wordt. 

De Commission on the Status of Women (CSW) is een orgaan van de Verenigde Naties gericht op de bevordering van gendergelijkheid en de emancipatie van vrouwen. Voor elke jaarlijkse sessie van CSW geldt een centraal thema. 2022 staat in het teken van gendergelijkheid in het kader van beleid en programma’s voor het verminderen van klimaatverandering, milieu- en rampenrisico’s. Een belangrijk en actueel onderwerp, want klimaatverandering draagt bij aan de versterking en instandhouding van genderongelijkheid en gendernormen..

Vrouwen zijn disproportioneel slachtoffer van klimaatverandering. In veel landen en vooral in rurale gebieden zijn vrouwen immers verantwoordelijk voor het verzamelen van middelen zoals voedsel en water. Extreem weer dat voortkomt uit klimaatverandering, zoals lange droogtes of juist hevige regenval, bemoeilijkt deze activiteiten en zorgt er bovendien voor dat vrouwen minder tijd overhouden voor bijvoorbeeld onderwijs of het vergaren van een inkomen. Dit heeft effect op hun zelfstandige financiële situatie.

Bovendien komen meer vrouwen dan mannen om bij natuurrampen, omdat vrouwen geen of minder toegang hebben tot informatie die hen waarschuwt voor deze rampen. Vrouwen worden ook slachtoffer door sociale normen, omdat zij bijvoorbeeld niet kunnen zwemmen of omdat zij het huis niet alleen mogen verlaten. Ook beschikken vrouwen vaak over minder financiële middelen dan mannen om een natuurramp te boven te komen. Het is daarom van belang dat bij beleid rondom klimaatverandering een gendersensitieve aanpak gehanteerd wordt. 

Gerelateerde items