Vrouwenvertegenwoordiger Enaam Ahmed Ali spreekt de Algemene Vergadering toe

Op 4 oktober heeft Enaam Ahmed Ali als VN Vrouwenvertegenwoordiger 2022 de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toegesproken.

Het is in 2022 de 75e keer dat Nederland een Vrouwenvertegenwoordiger naar de VN stuurde. Enaam Ahmed Ali werd voorgegaan door meer dan zestig vrouwen, die over een breed scala onderwerpen hebben gesproken, op zowel sociaal, cultureel als economisch vlak. De eerste Vrouwenvertegenwoordiger in 1947 was Marga Klompé, die later de eerste vrouwelijke minister van Nederland zou worden. In haar statement voor 2022 vroeg Ahmed Ali aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering voor vrouwen wereldwijd.

Naar verwachting zullen in 2050 minstens tweehonderdmiljoen mensen wereldwijd hun huis kwijtraken door klimaatverandering. Vrouwen worden disproportioneel veel geraakt; 80% van hen die ontheemd raakt door klimaatverandering, is vrouw in een ontwikkelingsland. In haar speech legt Ahmed Ali de Algemene Vergadering drie actiepunten voor om de verregaande gevolgen van klimaatverandering te beperken.

  1. Betrek (meer) vrouwen bij beleid rondom klimaatverandering 

Het is van belang om met een gendersensitieve blik naar beleid rondom klimaatverandering te kijken. Dit kan door simpelweg meer vrouwen te betrekken bij de beleidsvorming. Het is tijd om vrouwen en meisjes te beschermen tegen de disproportionele gevolgen van klimaatverandering. De komende klimaatconferentie van Sharm-el-Sheikh (COP 27) is hiervoor een uitstekend startpunt.  

2. Compenseer ontwikkelingslanden voor de schade van klimaatverandering. 

De schuldvraag voor klimaatverandering komt uit in het Westen: hier zijn wij verantwoordelijk voor meer dan 80% van de uitstoot wereldwijd in de laatste honderd jaar. Tegelijkertijd worden ontwikkelingslanden disproportioneel getroffen door de gevolgen hiervan. Duidelijk moet worden wat de voordelen zijn van het ondersteunen en compenseren van deze landen in de klimaatcrisis, tegenover de verregaande gevolgen als we dit niet doen.  

3. Wees transparant over de gevolgen van keuzes en beleid van overheden en bedrijven 

Hoeveel geweld is een direct gevolg van het beleid van een bepaald bedrijf of een bepaalde overheid? Hoeveel mensen zijn ontheemd doordat dit bedrijf of deze regering niet (genoeg) actie ondernam? Het is belangrijk om open en transparant te zijn over de gevolgen van de handelingen van instanties op het klimaat wereldwijd. 

Deze drie actiepunten zijn volgens Ahmed Ali van belang om ervoor te zorgen dat ook de generaties na ons, zowel mens, dier, als plant, op deze aarde kunnen blijven leven. De Algemene Vergadering heeft de mogelijkheid en de plicht om het klimaatprobleem aan te pakken. Zo kan voorkomen worden dat klimaatverandering wereldwijde genderongelijkheid vergroot en versterkt.  

Je kunt Enaams statement terugkijken op ons youtubekanaal.

Meer nieuws