Economische zelfstandigheid

Er is nog veel te verbeteren aan de economische zelfstandigheid van vrouwen in Nederland.

1 op de 6 vrouwen in ons land is niet economisch zelfstandig. Dit betekent dat hun inkomen minder dan 70% van het wettelijk minimumloon is. Financieel onafhankelijk ben je wanneer je 100% van het minimumloon verdient. Dit geldt ook maar voor de helft van de vrouwen in Nederland.

Opvallend is  dat de meeste mannen die niet economisch zelfstandig zijn, een uitkering als inkomen hebben. Een groot deel van de niet-zelfstandige vrouwen heeft juist wel werk, maar verdient hiermee niet genoeg om zelfstandig te zijn. Vrouwen werken vaker dan mannen in deeltijd of helemaal niet. Dit komt omdat de zorg voor kinderen en het huishouden nog steeds voor het merendeel bij de vrouw ligt. Het loon van vrouwen ligt bovendien over het algemeen lager dan dat van mannen. Laagopgeleide vrouwen en vrouwen met een migratieachtergrond zijn het vaakst afhankelijk van hun partner of van de overheid om rond te komen.

Vrouwen die niet economisch zelfstandig zijn, zijn kwetsbaar. Bij een scheiding kunnen zij bijvoorbeeld in financiële moeilijkheden raken, en ook als hun partner ineens werkeloos raakt, kunnen zij dit gat niet opvangen. Economisch zelfstandig zijn draagt bovendien bij aan de keuzevrijheid van de vrouw. Het kan vrouwen helpen te ontsnappen aan huiselijk geweld of andere onveilige situaties en versterkt hun positie binnen de maatschappij.

Gerelateerde items