Prinsessendag 2022: een terugblik en het Tien Punten-plan

Het Vrouwenpodium kijkt terug op een geslaagde editie van Prinsessendag 2022.

Klik hieronder voor het tien punten-plan dat op 12 september 2022 gepresenteerd is.

Wij danken de sprekers en panelleden, Hans Borstlap, Samira Rafaela, Bas van Weegberg, Arjen Kapteijns en Audrey Keukens, net als de dagvoorzitter Annelies Vethman en de voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad, Astrid van Heumen, voor hun heldere bijdragen. Dankzij scherpe vragen en opmerkingen uit de zaal en de chat kwam er een levendige discussie op gang.

In ons symbolische ‘koffertje’ stoppen wij het Tien punten-plan dat we op 12 september hebben gepresenteerd. Ook nemen we de aanbevelingen van publiek, sprekers en panelleden mee. Individuele keuzes versus collectieve belangen: zijn vrouwen de oplossing voor de tekorten op de arbeidsmarkt? En hoe zorgen we voor meer arbeidsparticipatie door vrouwen? De vraag om gelijke lonen, gratis kinderopvang en een goede verlofregeling blijft na vele edities van Prinsessendag nog steeds staan. Alleen zo kunnen we een gelijk speelvlak op de arbeidsmarkt creëren en de ontmoediging voor vrouwen om voltijd te gaan werken, weghalen. Werk, zorg en andere zaken moeten flexibeler gecombineerd kunnen worden dan nu het geval is. Ook belangrijk: een leven lang leren. De mogelijkheid tot opleiding en ontwikkeling is fundamenteel voor het (terug)keren op de arbeidsmarkt.

Maatwerk is van belang; niet elke vrouw is hetzelfde en bevindt zich in dezelfde situatie. Nederland blijft bovendien conservatiever dan we denken. Ambitieuze vrouwen worden nog niet altijd gewaardeerd. Er bestaat nog een hardnekkig beeld dat je “geen goede moeder” bent wanneer je voltijd werkt. Daarom is ook beeldverandering van belang. Niet alleen het onderwijs kan hierin een rol spelen, maar bijvoorbeeld ook de culturele sector.

Wij nemen de aanbevelingen van Prinsessendag mee en blijven ons inzetten voor de verbetering van de rol van vrouwen op de arbeidsmarkt. We zien je volgend jaar graag terug op een nieuwe editie van Prinsessendag, om samen terug te kunnen kijken op alles wat we het komende jaar gaan bereiken.

Wil je de bijeenkomst nog eens terugkijken? Dat kan! Je vindt de volledige opname op het youtubekanaal van Perscentrum Nieuwspoort. Binnenkort verschijnt deze ook op de social media van de Nederlandse Vrouwen Raad.

Meer nieuws