Word nu actief voor een eerlijker verdeling van de zorgtaken

De Nederlandse Vrouwen Raad roept iedereen op om zwangere stellen aan te moedigen met dit onderzoek mee te doen.

Sinds begin 2023 is de Nederlandse Vrouwen Raad aangesloten bij het consortium Economische veerkracht van vrouwen. Door de Universiteit Utrecht wordt in samenwerking met verschillende partijen in het consortium groot onderzoek uitgezet (zie www.uu.nl) om te kijken welke barrières het belangrijkste zijn om weg te nemen en welke stimulansen het beste werken om de economische veerkracht van vrouwen te faciliteren.

Zeg het Voort
Als partner in het consortium roept de Nederlandse Vrouwen Raad iedereen op om in je omgeving zwangere stellen aan te moedigen om met dit onderzoek mee te doen door hen te informeren en de flyer over het onderzoek te delen.

Immers de zwangerschap is een mooie tijd waarin er veel verandert voor gezinnen. Vooral de geboorte van het eerste kind is een moment waarop de verhoudingen tussen vaders en moeders veranderen: er komen zorgtaken bij, maar ook het huishouden en betaald werk kan opnieuw ingedeeld worden.

Met dit onderzoek wil het Consortium kijken naar hoe (aanstaande) ouders zich ontwikkelen tijdens de zwangerschap en na de geboorte van hun eerste kind. We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in de verdeling van zorg en betaald werk, waarbij wij benieuwd zijn naar de factoren die bijdragen aan betrokken vaderschap.

De economische veerkracht van vrouwen is een belangrijk aandachts- en actiepunt van de Nederlandse Vrouwen Raad. Zie bijvoorbeeld de slotbijeenkomst van de serie FEM Talks en het Prinsessendag event van 2022.

Meer nieuws