Naar een duurzame, feministische economie

Terugblik op de slotbijeenkomst FEM Talks van 1 december 2022.

Doorbreek de vanzelfsprekendheid van kleine banen, zeker in sectoren als de zorg en het onderwijs. Wat vrouwen echt helpt is: geen onzekere kleine arbeidscontracten, maar wel meer zeggenschap over de indeling van roosters, banen met een omvang waar je van kunt leven, eerlijke beloning van minimaal 14 euro per uur, en als je extra uren gaat werken moet dat ook echt lonen.

Dit is een van de aanbevelingen voortgekomen uit de serie FEM Talks die de Nederlandse Vrouwen Raad de afgelopen 4 jaar organiseerde over het combineren van betaalde arbeid en onbetaalde zorgtaken.

Op 1 december 2022 was de slotbijeenkomst met als thema Naar een duurzame, feministische economie. In een feministische economie ligt de focus meer op welzijn dan op winst. Het is een economie die gebaseerd is op mensenrechten, gelijkheid en intersectionaliteit. Vanuit verschillende perspectieven werken aan brede welvaart, niet alleen kijken naar marktontwikkeling.

Andere conclusies die tijdens de slotbijeenkomst werden getrokken zijn:

  • De uitwerking van het ILO-verdrag 190 ‘Geweld en seksuele intimidatie op de werkvloer’ moet beter. Het wordt hoog tijd dat Nederland dat verdrag ratificeert.
  • Ook het Nederlandse Covid-herstelplan kan echt veel beter. Erkend wordt dat vrouwen ernstiger worden geraakt door de effecten van de Covid-pandemie dan mannen, maar Nederland maakt geen gender gerelateerd budget vrij om die verschillende effecten op te vangen.
  • In een feministische economie is er goede, betaalbare kinderopvang die aansluit op de schooltijden, en betaald ouderschapsverlof ook voor vaders. Op dit gebied is weliswaar veel verbeterd, maar bij geboorteverlof krijg je maar 70% van het salaris. En voor ZZP-ers is er nog niks. De Nederlandse Vrouwen Raad blijft hiervoor aandacht vragen zodat ook de lagere inkomens en zelfstandigen van die voordelen van verlof gebruik kunnen maken. Dit is immers een voorwaarde voor vooruitgang.


Sprekers tijdens de slotbijeenkomst waren:

Marit Maij, directeur van Action Aid Nederland, een internationale vrouwenrechtenorganisatie die strijdt voor een duurzame en gendergelijke wereld. Marit Maij kent de diplomatieke en politieke wereld van binnenuit. Zij was Tweede Kamerlid voor de PvdA, werkte op de ambassade in Peking en was Speciaal Gezant Migratie. Tijdens de slotbijeenkomst ging zij in op de uitgangspunten en voorbeelden van feministische economische alternatieven.

Mary Collins, Senior Policy & Advocacy Coordinator van de European Women’s Lobby. Zij is expert op het gebied van sociaal en economisch beleid en vertelde in haar bijdrage over zorgvoorzieningen in Nederland en Europa en het EWL Purple Pact.

Anneke Westerlaken, bestuursvoorzitter van Actiz, de branchevereniging van 400 zorgorganisaties die actief zijn in de ouderenzorg, thuiszorg, revalidatie- & herstelzorg en jeugdgezondheidszorg. Anneke zit ook in het bestuur van de Start Foundation, een maatschappelijk investeerder voor een arbeidsmarkt die voor iedereen werkt. Zij sprak over het Zorgakkoord en de betekenis daarvan voor werkgevers en werknemers in de zorgsector.

Jessica van Ruitenburg, beleidsadviseur sociale zekerheid en armoede bij de vakbond FNV, legde uit wat de voorwaarden zijn voor ‘decent work’ in de zorgsector.

Berteke Waaldijk, hoogleraar Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht en aangesloten bij het Graduate Gender Programme. Als historica van origine publiceert ze over feminisme en vrouwenbewegingen in de 19e en 20e eeuw, over de geschiedenis van sociaal werk en over gender en wetenschapskritiek. Berteke gaf tijdens de slotbijeenkomst aan wat een academisch perspectief kan toevoegen aan feministische bewegingen rond wetgeving, beleid en belangenbehartiging. Zij werd ondersteund door een junior onderzoeker die zich verdiept in feminisme, klimaatrechtvaardigheid en verdelingsvraagstukken.

Het slotwoord was aan Astrid van Heumen, voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad:

Dromen is niemand vreemd, maar als we plannen maken en we ze uit voeren, is de kans groot dat onze dromen uitkomen. De Nederlandse Vrouwen Raad (sinds 1898) heeft een historie op kennis, kunde en ervaring waar we op kunnen borgen. Daar komen nu de conclusies en aanbevelingen van deze bijeenkomst bij. Het is nu tijd om met een positief gemoed en nooit aflatende energie door te pakken en over te gaan op doen. Dus laten we dromen en werken om ze waar te maken. We doen het inclusief en met elkaar! “

De afgelopen vier jaar heeft de Nederlandse Vrouwen Raad diverse FEM Talks georganiseerd met wetenschappers, vertegenwoordigers van internationale organisaties, overheid, vakbonden, werkgevers, lidorganisaties en individuele vrouwen.

De FEM Talks werden georganiseerd in het kader van het vijfjarig strategisch partnerschap Ditwerktwel.nl. Deze alliantie wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en richt zich op de combinatie van betaalde arbeid en onbetaalde zorgtaken, voor met name financieel kwetsbare doelgroepen, zoals alleenstaande moeders en mantelzorgers.

De slotbijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met de Molukse Vrouwen Raad, Netwerk Vrouwen FNV, en de Gender, Diversity and Global Justice Hub van de Universiteit Utrecht.

Meer nieuws