Echtscheidingen

De positie van vrouwen na een echtscheiding is vaak kwetsbaar. Vrouwen verdienen gemiddeld nog altijd minder dan mannen en nemen vaak ook (het merendeel van) de zorgtaken op zich. Hierdoor kunnen zij na een scheiding financieel in de problemen raken.

Volgens onderzoek van het CBS gaat de koopkracht van vrouwen na een scheiding aanzienlijk achteruit, terwijl er in de situatie van mannen weinig verandert. Ook gaan vrouwen vaker dan mannen van een koop- naar een huurwoning en gaan vrouwen na een scheiding meer uren werken, terwijl gescheiden mannen ongeveer evenveel blijven werken. Bovendien belandt een derde van de vrouwen na een scheiding in de bijstand.

De Nederlandse Vrouwen Raad heeft onder andere met lidorganisatie WOUW Amsterdam gelobbyd voor een wijziging van de Wet Verevening Pensioen bij Scheiding. Deze wijziging is in 2018 aangenomen, maar is nog niet in werking getreden. Met deze wijziging zouden vrouwen na de scheiding niet langer financieel afhankelijk van hun ex-man hoeven blijven. In plaats van verevening van het pensioen – waarbij het pensioen wordt verdeeld wanneer de man met pensioen gaat – is er sprake van conversie, waarbij het pensioen op de datum van de scheiding gedeeld wordt. De vrouw is daarna dus (financieel) onafhankelijk van haar ex-man.

Helaas is de partneralimentatie in 2018 wel ingekort van 12 naar 5 jaar. Het idee hierachter is dat deze inkorting vrouwen zal stimuleren economisch zelfstandig te worden. De Nederlandse Vrouwen Raad deelt de visie dat mannen en vrouwen in hun eigen onderhoud moeten kunnen voorzien, maar denkt dat de wet ook kan leiden tot meer gescheiden vrouwen in de bijstand in plaats van financieel onafhankelijke vrouwen. Partneralimentatie is een keuze die voorafgaand aan het huwelijk wordt genomen en waarin idealiter beide partners een rol spelen. Of partners kiezen ervoor dat de ene voor het hoofdinkomen zorgt en de ander niet of minder gaat werken om de zorg thuis op zich te nemen. Dan moet er bij scheiding partneralimentatie betaald worden. Of beide partners kiezen ervoor niet afhankelijk te willen zijn van het inkomen van de ander en zoeken naar een oplossing voor een gelijke werk- en zorgverdeling. Bij een eventuele scheiding behoeft in dat laatste geval geen partneralimentatie betaald te worden.

In de periode van de behandeling van het wetsvoorstel Partneralimentatie (een initiatief van VVD, PvdA en D66) heeft de Nederlandse Vrouwen Raad samen met WOUW meerdere malen actie ondernomen voor aanpassing van het wetsvoorstel. Aanvankelijk wilden indieners ‘de plicht om de partner te onderhouden, ook na het huwelijk’ als grondslag wijzigen in ‘het bieden van een compensatie voor de achterstand op de arbeidsmarkt‘ (het verlies aan verdiencapaciteit), maar die wijziging hebben ze uiteindelijk gelukkig ingetrokken.

Gerelateerde items