Vrouwenpodium

De traditie van wat aanvankelijk Prinsesjesdag heette, maar later werd omgedoopt tot Prinsessendag, werd in 2010 geboren.

In het voorjaar van 2010 werd in een samenwerking van de Nederlandse Vrouwen Raad, FNV vrouwen en (de samenwerkingsverbanden van) het Landelijk Overleg Minderheden het initiatief genomen om over de gevolgen van de financiële crisis en bezuinigingsplannen van destijds, meer aandacht te vragen voor de positie van vrouwen en de onderwerpen die vrouwen belangrijk vinden op het gebied van werk, zorg, inkomen, ontwikkelingskansen, combinatie werk en privé en duurzaamheid. Uitgangspunt was – en is uiteraard nog steeds – dat vrouwen zelf keuzes willen maken en ook moeten kunnen maken.

De samenwerking leidde, onder de noemer Vrouwenpodium, in 2010 tot een aantal activiteiten, zoals het organiseren van een vrouwenmanifestatie en het opstellen van een manifest dat op de 2e dinsdag in september met een ludieke actie werd aangeboden aan de voorzitter en leden van de Tweede Kamer.

In 2011 gaf Vrouwenpodium weer op de 2e dinsdag in september acte de presence bij de Tweede Kamer. Aan 7 Kamerleden van verschillende fracties werden kunstwerken aangeboden die allemaal een politiek onderwerp symboliseerden: kinderopvang, thuiszorg, inburgering, duurzaamheid, arbeidsparticipatie, armoedebestrijding en huiselijk geweld. In een bijbehorend boekwerkje stonden bij elk onderwerp de wensen en aanbevelingen van Vrouwenpodium.

De traditie van wat aanvankelijk Prinsesjesdag heette, maar later werd omgedoopt tot Prinsessendag, was geboren.

Nog steeds werken de Nederlandse Vrouwen Raad en FNV vrouwen samen in Vrouwenpodium en organiseren elk jaar een Prinsessendag event in september. Wisselende vrouwenorganisaties sluiten zich jaarlijks voor de organisatie aan. En wanneer de Nederlandse Vrouwen Raad deel uitmaakt van een alliantie staat Prinsessendag in het teken van die alliantie. Van 2018 tot en met 2022 was dat de alliantie Samen Werkt Het/Ditwerktwel.nl waarin het ging om verbetering van de mogelijkheden voor de combinatie van betaalde en onbetaalde arbeid met name voor financieel kwetsbare vrouwen. Met ingang van 2023 werkt de Nederlandse Vrouwen Raad samen met Stem op een vrouw en Wo=Men in de alliantie Politica. Prinsessendag 2023 staat dan ook in het teken van (meer) vrouwen in de politiek.

In de playlist Prinsessendag op ons YouTube-kanaal kun je de video’s van de events van de afgelopen jaren terug zien.

In de Gerelateerde links hieronder vind je een terugblik naar alle Vrouwenpodium-events vanaf 2010 tot op heden inclusief de onderwerpen die Vrouwenpodium aan de orde stelde en de aanbevelingen die aan politiek, overheid en vaak ook werkgevers werden uitgebracht.


Gerelateerde items