Terugblik Prinsessendag 2023

Maandag 12 september was het Prinsessendag! Een week voor Prinsjesdag richtten we de aandacht op de positie van vrouwen.

In Beeld en Geluid in Den Haag kwamen we samen met meer dan 150 vrouwen en mannen om inspiratie op te doen, belangrijke vragen te stellen en elkaar te ontmoeten.

We hoorden de resultaten van onderzoek naar de barrières voor vrouwen om politiek actief te worden en te blijven, gepresenteerd door onderzoeker Zahra Runderkamp van Stem op een Vrouw. Haar bevindingen laten zien dat er veel momenten zijn in een mensenleven om die barrières te doorbreken. Alliantie Politica gaat daar de komende jaren mee aan de slag.

V.l.n.r.: Lisa van Ginniken en Zahra Runderkamp

D66 Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken riep ons op het glazen plafond te doorbreken en gebruikte haar eigen verhaal als transvrouw in de politiek om te vertellen hoe vrouwen in de voorhoede sterk in hun schoenen moeten staan. Vrouwenhaat en transhaat zijn een bedreiging voor de democratie.

Met een panel bestaande uit Gaby Perin-Gopie (Volt Eerste Kamer fractievoorzitter), Tjarda Struik (VVD beoogd burgemeester van Leiderdorp), Ian van der Kooye (oprichter Kleur de Kamer), Julia Wouters (Politicoloog en auteur ‘de Zijkant van de Macht’) en Devika Partiman (directeur Stem op een Vrouw) bespraken we, onder leiding van Tapasya Vreeken-van Tol (bestuurslid Nederlandse Vrouwen Raad), de stand van zaken wat betreft gendergelijkheid in de Nederlandse politiek.

V.l.n.r.: Tjarda Struik, Devika Partiman, Tapasya Vreeken, Gaby Perin-Gopie, Julia Wouters en Ian van der Kooye.

Aangestuurd door scherpe vragen uit de zaal wezen onze panelleden op het belang van brede en diverse vertegenwoordiging, stelden ze vragen bij de positie van mannen, spraken ze over de kracht van humor om mensen mee te krijgen, het gevaar van (online) haat naar vrouwen in de politiek, én het belang van rolmodellen.

Wil je op de hoogte worden gehouden van aankomende evenementen, onderzoek en andere activiteiten. Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van alliantie Politica.

Hier vind je de link naar het onderzoek van Zahra Runderkamp (korte versie en volledige versie).

Wil je meedoen aan vervolgonderzoek? Schrijf je dan in via https://forms.office.com/e/ncJJgcEVbd. Vragen? Mail naar onderzoek@stemopeenvrouw.nl.

*Het Prinsessendag event werd georganiseerd door de Alliantie Politica, een samenwerkingsverband van Stem op een Vrouw, @NederlandseVrouwenRaad, @genderplatform en @emancipator.nl, en Vrouwenpodium, een samenwerkingsverband van de Nederlandse Vrouwen Raad, Netwerk Vrouwen FNV, Vrouwen van Nu, Molukse Vrouwen Raad en st. IWEE*

Meer nieuws