Terugblik Prinsessendag 2021

Wie er niet in Nieuwspoort of via de livestream bij was, kan het Prinsessendag 2021 event over Kleine banen, grote risico’s, alsnog beleven door het terug te kijken.

De rol van de Nederlandse Vrouwen Raad is verbinden, zo benadrukte Nenita La Rose in haar openingswoord tijdens het Prinsessendag 2021 event op 13 september in Nieuwspoort.

Verbinden van de dagelijkse praktijk uit de haarvaten van onze maatschappij met politiek en beleid, en andersom. En dat is precies wat tijdens het Prinsessendag 2021 event gebeurde. Daar werd het hardnekkige en urgente probleem uit de praktijk van vrouwen in kleine deeltijdbanen naar beleidsmakers en politici gebracht.

Want het lijkt zo gemakkelijk een deeltijdbaan, je kan er een opleiding naast volgen en als er kleine kinderen zijn is dat gemakkelijk te combineren. Maar kleine flexibele banen maakt vrouwen ook kwetsbaar. Bijvoorbeeld in de zorg en in het onderwijs, waar vrouwen vooral in de lagere loonschalen oververtegenwoordigd zijn. Mogelijkheden om een opleiding te volgen, te groeien en economisch onafhankelijk te zijn, schieten er vaak bij in en ook het combineren van werk en zorgtaken blijkt vaak een lastige puzzel.

Prinsessendag in volle gang

In drie gesprekrondes sprak dagvoorzitter Kirsten van den Hul met deskundigen over wat er anders moet aan de keukentafel, wat beter kan op de werkvloer en wat er op de formatietafel moet liggen opdat de politiek er mee aan de slag gaat.

En bij elke ronde kwamen ook de ervaringen van vrouwen uit de praktijk en de visie van aanwezige Kamerleden aan de orde.

Ook staatssecretaris Mona Keijzer was tijdens een deel van het event aanwezig. Gevraagd naar wat zij meenam van wat ze had gehoord in de eerste gesprekrondes, ging ze vooral in op de culturele discussie die zij zich ook herinnerde van toen haar kinderen nog klein waren, over hoeveel uren het verantwoord is dat vrouwen werken als er kleine kinderen zijn.

“Stop daar eens mee”, vond de staatssecretaris. “Ga ervan uit dat iedereen het beste wil voor zijn of haar kinderen, en iedereen vult dat op een andere manier in. Als we daar nou eens mee beginnen dan komt dat hele morele oordeel wat we elkaar constant toestoppen misschien wel tot een einde.”

Natuurlijk zag de staatssecretaris ook dat er daarnaast nog op allerlei gebieden – fiscaliteit, arbeidsmarkt, zzp-constructies bijvoorbeeld – werk aan de winkel is voor het nieuwe kabinet. “Wie dat straks ook mogen gaan doen, maar laten ze in ieder geval de juiste maatregelen nemen, want dat is van groot belang voor de samenleving. Alleen al vanwege de krapte op de arbeidsmarkt die de komende jaren alleen maar erger wordt.”

Een koffertje mee met alle informatie voor het nemen van de juiste maatregelen*

De staatssecretaris kreeg, evenals Kamerleden Hatte van der Woude (VVD) en Jeanet van der Laan (D66) een koffertje mee met alle voor het nemen van die maatregelen benodigde achtergrondinformatie. Dat koffertje zal ook nog aangeboden worden aan de politieke partijen die er maandag niet bij waren.

* Inhoud Koffertje:
• 
Lesboek 
• Paper Kleine banen, grote risico’s, door Anneke van Doorne Huiskes  
• Citaten uit interviews met praktijkvrouwen

Meer nieuws