Digitale Inclusie 

Zonder specifiek beleid op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt zullen de huidige verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van digitalisering eerder toe- dan afnemen.

Iedereen moet kunnen meedoen. Met deze slogan startte de overheid eind 2018 het beleidsplan Digitale Inclusie. In het plan wordt aangegeven hoe de overheid ervoor wil zorgen dat iedereen in Nederland kan meedoen in de digitale samenleving. Het plan richt zich op mensen die hulp nodig hebben met digitale apparaten en met het gebruiken van digitale diensten van overheid en andere instanties.

De gevolgen van digitalisering gaan echter verder dan dat. Zonder specifiek beleid op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt zullen de huidige verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van digitalisering eerder toe- dan afnemen.
De Nederlandse Vrouwen Raad heeft al in 2017 voorgesteld om een interdisciplinaire taskforce ‘Vrouwen en robotisering’ in te stellen die kan adviseren over specifieke maatregelen die genomen moeten worden om de achterstand van vrouwen niet verder te laten toenemen. En om met een ‘Masterplan Vrouwen en Robotisering’ het tekort aan opgeleiden in de ICT en techniek terug te dringen. Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in de digitale sector.

Inmiddels werkt de Nederlandse Vrouwen Raad in de alliantie Werk.en.de Toekomst samen met VHTO – expertisecentrum genderdiversiteit bèta, techniek en IT, aan de bevordering van digitale inclusie en het benutten van de volledige capaciteit en het talent van meisjes en vrouwen. Het gaat er dan onder meer om dat meisjes en vrouwen gestimuleerd worden naar een opleiding en een carrière in IT en techniek, en dat bedrijven in de IT en techniek niet alleen vrouwen binnen halen, maar ook maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ze door de mannencultuur niet meteen het bedrijf verlaten.Gerelateerde items