Digitalisering raakt vrouwen harder dan mannen

In het Whitepaper De winst van digitale inclusie geven de Nederlandse Vrouwen Raad en VHTO, Expertisecentrum Genderdiversiteit in bèta, techniek en IT, aanbevelingen ter bevordering van digitale inclusie van meisjes en vrouwen.

Dat de samenleving steeds digitaler wordt, raakt vrouwen harder dan mannen. Vrouwen zijn overtegenwoordigd in de groep met onvoldoende digitale vaardigheden en werken minder vaak in digitale of IT-banen, die in de toekomstige arbeidsmarkt belangrijker worden. Om vrouwen in die digitaliserende samenleving dezelfde kansen te geven als mannen is het nodig om digitale vaardigheden naar een basisniveau te brengen, meer meisjes de kans te bieden om de eigen interesses in de IT te ontwikkelen en aandacht te hebben voor vrouwen in de IT-sector.

Digitalisering zorgt voor nieuwe banen, terwijl andere banen niet langer nodig zijn of een andere vorm krijgen. Sowieso is op de arbeidsmarkt van de toekomst een zeker niveau van digitale vaardigheden noodzakelijk. Dat is een risico voor personen die geen tot nauwelijks digitale vaardigheden bezitten, de kans dat vrouwen tot die groep behoren is hoger.

Bovendien dreigen vrouwen de meest veelbelovende banen in het huidige en toekomstige digitale tijdperk mis te lopen, door de lage instroom van vrouwen in technische of IT-studies. Dat vrouwen na de keuze voor een informaticastudie in een IT-beroep terechtkomen, is overigens ook niet vanzelfsprekend. Vrouwen met een IT-studie verlaten vaker dan mannen het IT-beroep. Dit heeft tot gevolg dat vrouwen ondervertegenwoordigd blijven in IT.

Positieve sleutelervaringen met digitale vaardigheidslessen

Om iedereen dezelfde kansen op de steeds digitaler wordende arbeidsmarkt te geven, is het van belang digitale vaardigheden naar een basisniveau te brengen. Daarbij is het belangrijk dat het curriculum voor digitale geletterdheid jongens en meisjes evenveel betrekt en enthousiasmeert. Ook het motiveren van meer meisjes naar bèta, techniek en IT is een belangrijke oplossing om vrouwen meer kansen te geven in de digitale wereld. Daarnaast blijft aandacht voor behoud van vrouwen in de technieksector een aandachtspunt om vrouwen die voor een IT-studie kiezen, ook in een IT-beroep te behouden.

Zet daarom digitale vaardigheidslessen in om meisjes al op jonge leeftijd positieve sleutelervaringen mee te geven. Ook is het noodzakelijk (vrouwelijke) leerkrachten te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun digitale competenties en hun zelfvertrouwen daarin. Zij zijn immers de rolmodellen voor de leerlingen. Op de arbeidsmarkt blijft het noodzakelijk om te blijven meten hoe de digitale kloof tussen man en vrouw zich ontwikkelt en moeten werkgevers gericht blijven sturen op bijscholing van vrouwen op het gebied van digitale vaardigheden.

Presentatie Whitepaper bij het Ministerie van BZK

Whitepaper ‘De winst van digitale inclusie, tien aanbevelingen aan onderwijs en arbeidsmarkt’

Meer aanbevelingen om digitale inclusie van vrouwen en meisjes te bevorderen geven de Nederlandse Vrouwen Raad en VHTO, Expertisecentrum Genderdiversiteit in bèta, techniek en IT in het Whitepaper ‘De winst van digitale inclusie, tien aanbevelingen aan onderwijs en arbeidsmarkt’. Het Whitepaper werd geschreven na een bijeenkomst met experts uit het onderwijs en arbeidsmarkt, en is gericht op beleidsmakers, werkgevers, politici, schoolleiders en schoolbesturen, en vertegenwoordigers van organisaties werkzaam op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en emancipatie.

In de Kennisbank op onze website is een interactieve versie van het Whitepaper beschikbaar.

Meer nieuws