De winst van digitale inclusie

Interactieve Whitepaper gericht op politici, beleidsmakers, werkgevers, schoolleiders, schoolbesturen en vertegenwoordigers van organisaties werkzaam op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en emancipatie.

Dat de samenleving steeds digitaler wordt, raakt vrouwen harder dan mannen. Vrouwen zijn overtegenwoordigd in de groep met onvoldoende digitale vaardigheden en werken minder vaak in digitale of IT-banen, die in de toekomstige arbeidsmarkt belangrijker worden. Om vrouwen in die digitaliserende samenleving dezelfde kansen te geven als mannen is het nodig om digitale vaardigheden naar een basisniveau te brengen, meer meisjes te interesseren voor IT en aandacht te hebben voor vrouwen in de technieksector. 

In het Whitepaper ‘De winst van digitale inclusie’ geven de Nederlandse Vrouwen Raad en VHTO, Expertisecentrum Genderdiversiteit in bèta, techniek en IT, aanbevelingen ter bevordering van digitale inclusie van meisjes en vrouwen gericht op het onderwijs en op de arbeidsmarkt. De aanbevelingen kwamen tot stand op basis van een bijeenkomst met experts uit het onderwijs en de arbeidsmarkt. Het Whitepaper is interactief en biedt onder meer ook de mogelijkheid om deze bijeenkomst terug te zien.

Meer kennisbank