VN Vrouwenverdrag

Het Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties vormt de internationale basis voor het Nederlandse emancipatiebeleid.

De Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women van de Verenigde Naties richt zich op de uitbanning van alle vormen van ‘discriminatie van vrouwen’. Het zogenoemde Vrouwenverdrag verplicht de verdragsstaten deze vorm van discriminatie te veroordelen en met passende beleidsmaatregelen uit te bannen.

Het Verdrag omvat normen voor belangrijke maatschappelijke terreinen, zoals het politieke en openbare leven, de nationaliteitswetgeving, onderwijs en vorming, betaalde en onbetaalde arbeid, sociale zekerheid, gezondheidszorg, kredietverlening, vrije tijdsbesteding, sport en cultuurbeoefening.

Een speciaal Verdragscomité – Committee on the Elimination of Discrimination
against Women (CEDAW) ziet toe op de naleving van het Verdrag.

Meer kennisbank