Sekswerk

Het is belangrijk dat sekswerk in Nederland legaal is en blijft. De oplossing voor het tegengaan van mensenhandel en geweld tegen sekswerkers ligt niet in het criminaliseren van sekswerk.

Sekswerk is werk. Het gaat bij sekswerk om een handeling tussen twee mensen die daar beiden toestemming voor geven en deze interactie brengt geen risico voor de samenleving met zich mee. In zowel de Nederlandse als de Europese Grondwet is het recht op vrije keuze van arbeid vastgelegd; hierom is het belangrijk dat sekswerk in Nederland legaal is en blijft.

Het criminaliseren van sekswerk komt de veiligheid van het werk bovendien niet ten goede. Wanneer sekswerk gecriminaliseerd wordt, zal dit er niet voor zorgen dat vraag en aanbod naar dit werk afneemt. Wel zal het ervoor zorgen dat sekswerkers die niet aan bepaalde criteria kunnen voldoen, de illegaliteit in geduwd worden. Illegaal werkende sekswerkers lopen een sterk verhoogd risico om slachtoffer te worden van mensenhandel en geweld. Ook durven zij minder vaak een beroep te doen op politie of justitie uit angst voor repercussies – ook wanneer sekswerk legaal is, is de aangiftebereidheid namelijk al laag. Illegale sekswerkers zullen om dezelfde reden ook minder snel naar de dokter of de GGD gaan, wat een risico vormt voor hun gezondheid.

De oplossing voor het tegengaan van mensenhandel en geweld tegen sekswerkers ligt volgens de Nederlandse Vrouwen Raad daarom niet in het criminaliseren van sekswerk. Dat neemt niet weg dat dit reële problemen zijn waarbij aanpak vereist is. Onder andere laagdrempelige, toegankelijk zorg en een versterking van de samenwerking tussen zorginstellingen en politie kunnen hieraan bijdragen. Ook is het belangrijk om sekswerkers en hun klanten te betrekken in de wetgeving rondom sekswerk. Uiteindelijk gaat het er immers om dat sekswerkers in veiligheid en vrijwilligheid hun werk kunnen uitvoeren.

Gerelateerde items