Intrekking wetsvoorstel Regulering Sekswerk gevraagd

Het wetsvoorstel Regulering Sekswerk is strijdig met de Grondwet, vindt de Nederlandse Vrouwen Raad. Deze wet beperkt immers het recht op vrije keuze van arbeid, dat zowel in de Nederlandse als de Europese Grondwet is vastgelegd.

Bij de internetconsultatie van het wetsvoorstel Regulering Sekswerk  (december 2019) heeft de Nederlandse Vrouwen Raad minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gevraagd zijn wetsvoorstel in te trekken. Wij erkennen uiteraard het doel om mensenhandel en geweld tegen sekswerkers te bestrijden, maar vrezen dat deze wet een tegengesteld effect zal hebben en de situatie alleen maar zal verergeren. 

Het wetsvoorstel criminaliseert sekswerk. Sekswerkers moeten een vergunning hebben die ze alleen krijgen wanneer ze minimaal 21 jaar zijn, in Nederland mogen werken en door de overheid op hun geschiktheid zijn beoordeeld. Sekswerkers die geen vergunning hebben kunnen een boete krijgen van €20.750. Hun klanten riskeren een gevangenisstraf van 1 jaar en mensen die deze sekswerkers helpen kunnen 2 jaar gevangenisstraf krijgen.

De Nederlandse Vrouwen Raad is ervan overtuigd dat deze wet – veel meer dan nu – sekswerkers de illegaliteit in zal duwen. Sekswerkers die niet aan de criteria kunnen voldoen – en dat zijn er nogal wat -, worden gedwongen om illegaal, zonder vergunning, hun werk te doen. Illegaal werkende sekswerkers lopen een sterk verhoogd risico om slachtoffer te worden van mensenhandel en geweld. Ze zullen niet langer een beroep durven doen op de politie uit angst voor repressieve maatregelen. Tevens zullen zij niet meer naar de dokter of de GGD durven, uit angst voor negatieve gevolgen. 

De Nederlandse Vrouwen Raad vindt het vreemd dat de leeftijdsgrens 21 jaar is, terwijl de Nederlandse wet iedereen vanaf 18 jaar handelingsbekwaam acht. Ook is volgens ons de hoogte van de sancties buitenproportioneel. Bij sekswerk gaat het om een handeling tussen twee mensen die daar beiden in toestemmen en geen risico voor de samenleving met zich brengt. Om een dergelijke vrijwillige handeling te sanctioneren met een boete van €20.750 en gevangenisstraffen oplopend tot 2 jaar, is buitensporig. Zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de hoogte van snelheidsboetes.  

Sekswerk is gewoon werk, vindt de Nederlandse Vrouwen Raad, en dus is de WRS strijdig met de Grondwet omdat deze wet het recht op vrije keuze van arbeid, dat zowel in de Nederlandse als de Europese Grondwet is vastgelegd, beperkt.

Ook de Nederlandse Vrouwen Raad wil dat mensenhandel en geweld tegen sekswerkers aangepakt worden, maar op een andere manier dan via een vergunningstelstel en repressieve maatregelen. Laagdrempelige, toegankelijke zorg, community empowerment en versterken van de ketensamenwerking tussen zorginstellingen en politie zijn essentieel; waarbij goed wordt samengewerkt met sekswerkers en klanten.

De Nederlandse Vrouwen Raad heeft minister Grapperhaus gevraagd te kijken naar betere en meer effectieve alternatieven en deze in dialoog tussen overheid, sekswerkers en anderen te ontwikkelen.

Zie de volledige tekst van de brief aan minister Grapperhaus >>

De Wet Regulering Sekswerk is in behandeling bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft dit voorstel op 9 februari 2021 (TK 35.718, nr. 15) controversieel verklaard.

Meer nieuws