Mannenemancipatie

Om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bewerkstelligen is op alle terreinen van de samenleving samenwerking tussen mannen en vrouwen noodzakelijk. Zo ook op het gebied van (vrouwen)emancipatie.

De Nederlandse Vrouwen Raad ziet het als haar taak om, met het oog op de toekomst, binnen haar doelstellingen en activiteiten ook aandacht in te ruimen voor de bijdrage van mannen en jongens(emancipatie). Het versterken van mannenemancipatie draagt bij aan het doel: gendergelijkheid. Of het nu gaat om de verdeling van arbeid en zorg, om geweld en veiligheid, seksualiteit of seksuele diversiteit, de positie van jongens en mannen speelt vrijwel altijd een belangrijke rol.

Mannenemancipatie is met een andere blik kijken naar de rol van mannen en mannelijkheid, en hoe mannen kunnen bijdragen aan én profiteren van meer gendergelijkheid. Bewustzijn over de rol van mannen bij het oplossen van deze emancipatievraagstukken is noodzakelijk, bij zowel mannen als vrouwen.

Gerelateerde items