Rapport: Perspectieven op mannenemancipatie

Aanbevelingen voor de aanpak van mannenemancipatie van Emancipator en onze lidorganisatie Dona Daria.

Emancipator en onze lidorganisatie Dona Daria organiseerden vorig jaar een serie bijeenkomsten en gesprekken over mannenemancipatie. In drie bijeenkomsten, een enquête en een reeks telefonische consultaties met professionals is input opgehaald over het bevorderen van mannenemancipatie. Op basis daarvan is een reeks aanbevelingen geformuleerd.

Het onderzoek richtte zich op Rotterdam, het werkingsgebied van Dona Daria, en de aanbevelingen zijn ook bedoeld voor die regio, maar duidelijk is dat input en resultaat in heel Nederland hun gelding hebben.

Conclusie van het onderzoek is dat mannen en mannelijkheid ten grondslag liggen aan een veelheid van maatschappelijke en persoonlijke problemen, en dat het hoog tijd wordt om aan de slag te gaan om de rol van jongens en mannen in de samenleving te veranderen. Daarvoor moet in gesprek worden gegaan om mannelijkheid te bevragen, te verruimen en te transformeren. En hiervoor moet deskundigheid worden bevorderd en capaciteit worden opgebouwd bij mannen, organisaties, professionals, beleidsmakers en overheden.

Belangrijke aanbeveling is dat een integrale, holistische en duurzame langetermijnaanpak van mannenemancipatie ontwikkeld moet worden, vanuit een gendertransformatieve benadering die uitgaat van de verantwoordelijkheid én de kwetsbaarheid van mannen.

Meer nieuws