Toolkit Mannenemancipatie voor vrouwenorganisaties

Mannenemancipatie is belangrijk, zowel voor vrouwen als voor mannen zelf. Met de Toolkit Mannenemancipatie hebben de Nederlandse Vrouwen Raad en Emancipator in het kader van de alliantie Werk.en.de Toekomst informatie, tools en voorbeelden bij elkaar gebracht voor vrouwenorganisaties die aan de slag willen met mannenemancipatie.
Logo-Werk.en_.de_.Toekomst
Logo Emancipator

Wist je dat mannen zes keer zo vaak als vrouwen verdachte van een misdrijf zijn en ook bijna anderhalf keer zo vaak slachtoffer? Mannen leven ongezonder dan vrouwen en zijn zorgmijders: zij komen met fysieke of mentale klachten later bij een zorgprofessional terecht dan vrouwen. Dat hangt sterk samen met verwachtingen op basis van hun gender: mannen worden immers geacht problemen zelf op te lossen, hulp zoeken wordt gezien als een teken van zwakte. En terwijl vrouwen zich de afgelopen decennia toegang hebben verschaft tot allerlei van oudsher ‘mannelijke’ domeinen en beroepsgroepen, is die beweging andersom nog nauwelijks gaande. Het zijn maar een paar kleine voorbeelden die aangeven waarom er ook voor mannen nog een wereld te winnen is. Ook mannen ervaren namelijk de effecten van genderongelijkheid. En veel problemen waar vrouwen mee te maken krijgen, worden veroorzaakt door mannen of door het construct ‘mannelijkheid’.

Voor een echt gendergelijke samenleving hebben we daarom zowel mannen als vrouwen nodig. Vaak weten mannen helemaal niet tegen welke problemen vrouwen in het dagelijks leven precies aanlopen. Door deze problemen bij mannen onder de aandacht te brengen, kunnen zij deel worden van de oplossing. Mannenemancipatie draait om het bevragen, verruimen en transformeren van gender in het algemeen en in het bijzonder mannelijkheid.

Als vrouwenorganisatie ligt mannenemancipatie misschien niet meteen voor de hand. Maar het betekent niet dat je organisatie ineens voor de helft uit mannen zou moeten bestaan of dat je (meer) met mannen moet gaan samenwerken. Wel betekent het het erkennen van mannen als onderdeel van gendervraagstukken. ‘Mannelijkheid’ is een sociaal construct dat verantwoordelijk is voor of tenminste bijdraagt aan veel van de problemen waar vrouwen en andere emancipatieorganisaties aan werken. Onze Toolkit Mannenemancipatie helpt je hierin op weg.

Wij zijn erg benieuwd naar jouw ervaring met de Toolkit Mannenemancipatie. Aan welke tools heb je echt iets gehad, en wat heb je in de praktijk toe kunnen passen naar aanleiding van de toolkit? Laat het ons weten als je aan de slag gaat met de toolkit en laat feedback, opmerkingen en uitkomsten achter via info@de-nvr.nl.

Meer kennisbank