VN Vrouwenverdrag

De Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women van de Verenigde Naties richt zich op de uitbanning van alle vormen van ‘discriminatie van vrouwen’. Het zogenoemde Vrouwenverdrag verplicht de verdragsstaten deze vorm van discriminatie te veroordelen en met passende beleidsmaatregelen uit te bannen. Het Verdrag omvat normen voor belangrijke maatschappelijke terreinen, […]

Verdrag van Istanbul

Het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa (Council of Europe) is een veelomvattend verdrag. Het bevat gedetailleerd omschreven verplichtingen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. Zo wordt in het verdrag benadrukt dat een gender sensitieve aanpak van geweld tegen vrouwen nodig is om geweld effectief te voorkomen en te verhelpen. […]

Vraag Clara app

De Vraag Clara-app biedt juridische hulp bij onderwerpen die te maken hebben met werk, financiën, onderwijs en zorg.

Beijing Platform for Action

In 1995 vond in Beijing de 4e Wereld Vrouwenconferentie plaats van de Verenigde Naties. De uitkomsten van deze conferentie zijn vastgelegd in de Beijing Declaration and Platform for Action.  De Beijing Conferentie betekende een belangrijk keerpunt voor de wereldwijde agenda voor gender gelijkheid. De Beijing Declaration and Platform for Action, unaniem aangenomen door de 189 lidstaten, […]

Resolutie 1325 en Nationaal Actie Plan

Op 31 oktober 2000 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties unaniem resolutie 1325 inzake vrouwen, vrede en veiligheid aanvaard.  De aanvaarding van deze historische resolutie geldt als een belangrijke stap voorwaarts in de erkenning van de rol van vrouwen bij het beheersen van conflicten, vredeshandhaving en het consolideren van de vrede na conflicten. Nederland […]

Dit werkt wel

Tools, persoonlijke verhalen en veelgestelde vragen die de dagelijkse stress van ouders en mantelzorgers kunnen verminderen tot er een permanente oplossing vanuit de overheid komt.

Verlofregelingen voor mantelzorgers

Als werkende mantelzorger kun je gebruikmaken van verschillende verlofregelingen. Op deze pagina staan de wettelijke regelingen op een rij.