Resolutie 1325 en Nationaal Actie Plan

In resolutie 1325 van de VN Veiligheidsraad wordt de rol van vrouwen erkend bij het beheersen van conflicten, vredeshandhaving en het consolideren van de vrede na conflicten.

Op 31 oktober 2000 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties unaniem resolutie 1325 inzake vrouwen, vrede en veiligheid aanvaard. 

De aanvaarding van deze historische resolutie geldt als een belangrijke stap voorwaarts in de erkenning van de rol van vrouwen bij het beheersen van conflicten, vredeshandhaving en het consolideren van de vrede na conflicten.

Nederland werkt met een Nationaal Actie Plan 1325 aan de uitvoering van deze resolutie. Het Nationaal Actie Plan geldt steeds voor een periode van 4 jaar. Het Nederlandse NAP is wereldwijd uniek omdat het een samenwerking is tussen de regering en het maatschappelijk middenveld.

De Nederlandse Vrouwen Raad is medeondertekenaar van het Nationaal Actieplan 1325 en draagt via het partnerschap van het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede inhoudelijk bij aan de totstandkoming ervan.

Meer kennisbank