Campagne Dit werkt wel

Deze campagne(website) roept de overheid op om haar verantwoordelijkheid te pakken en structurele veranderingen door te voeren voor de kinderopvang, mantelzorg en verlofregelingen voor ouders.
Logo Dit werkt wel

De belangrijkste boodschap van de campagne: het ligt niet aan jou dat je wel eens stress ervaart door de combinatie van betaald werk en onbetaalde zorg. De grotere oplossing voor dit probleem ligt bij de overheid. Die is dus aan zet.

De website biedt ook tools die het combineren van werk en zorg makkelijker maken. Maatschappelijke organisaties kunnen deze tools, evenals de feiten en cijfers, perskit en persoonlijke verhalen gebruiken wanneer ze in hun regio in gesprek willen over werkzorgverdeling.

Dit werkt wel is een initiatief van een alliantie bestaande uit WOMEN Inc., Bureau Clara Wichmann, Movisie, WO=MEN en de Nederlandse Vrouwen Raad.

Meer kennisbank