Financiële zelfverdediging voor meisjes en vrouwen

Actieplan van Femmes for Freedom tegen financiële onderdrukking van vrouwen.

Op 25 november gaf minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het startsein voor Femmes for Freedom’s nieuwe campagne tegen financiële onderdrukking van vrouwen.

Sociaal-culturele emancipatie kan alleen slagen als vrouwen ook economische zelfstandigheid en financiële zelfbeschikking kunnen bereiken, vindt vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom. Maar constateert dat biculturele vrouwen die met dwang te maken hebben, vaak ook kampen met financiële onderdrukking.

Daarom ontwikkelde Femmes for Freedom – op basis van haar grassroots ervaringen, onderzoek in samenwerking met de Kleine Consultant en haar lange track record – praktische tips en tricks over hoe vrouwen hun financiële rechten beter kunnen borgen. Op de webpagina  Geldzaken | FFF (femmesforfreedom.com) vinden vrouwen die financieel onderdrukt worden, belangrijke handvatten en adviezen. Ook kunnen vrouwen er het Geldboekje en Geldflyer met beknopte informatie downloaden. Deze ‘tips en tricks’ verhogen de financiële zelfredzaamheid en duurzame participatie van vrouwen met een migratieachtergrond in een afhankelijkheidssituatie. Het Geldboekje en de Flyer kunnen besteld worden via info@femmesforfreedom.com.

Vrouwen financieel in de knel
Denk je nu aan huwelijksmigranten en vrouwelijke asielzoekers? Dan heb je gelijk – zij worden vaak het aller hardst getroffen. Maar vergis je niet: ook jonge vrouwen die hier geboren en getogen zijn, worden financieel hard getroffen als zij opgroeien in een omgeving die hun eigen geld afneemt.

Pak deze misstanden aan, te beginnen vandaag
Het komt ook in Nederland voor dat een man zijn vrouw verbiedt te werken en zo haar financiële zelfstandigheid verhindert. Een vrouw mag geen bankrekening en een bankpas hebben. Een vrouw moet voor iedere betaling toestemming vragen aan haar man of schoonouders. Het komt voor dat echtgenoten of ouders zich het salaris of de uitkering van een vrouw geheel toe eigenen, tegen haar eigen wil, voor de bruiloft van een broer of een tweede huis van de (schoon)ouders. Het komt voor dat gezinnen met een uitkering geen eten kunnen kopen, omdat ze geld naar hun familie moeten sturen. Er zijn vrouwen die geen geld hebben voor hun eigen anticonceptie.

De cijfers liegen er niet om: deze groep is het minst economisch zelfstandig en is ook het armst. Hun financiële kwetsbaarheid heeft ook andere oorzaken en gevolgen. Femmes for Freedom vraagt met de nieuwe campagne aandacht voor de sociaal culturele aspecten die armoede veroorzaken, met name de collectief culturele belevenis van geld.

Meer kennisbank