Zorg voor de mantelzorger

Mantelzorgers met een migratieachtergrond verkeren soms in een isolement en zijn daardoor onvoldoende in beeld bij de mantelzorgondersteuner. Eenmaal wel in beeld, sluit de ondersteuning vaak niet goed aan. Deze handreiking biedt inzicht in de knelpunten die mantelzorgers met een migratieachtergrond ervaren en hoe je geïsoleerde mantelzorgers kunt bereiken en ondersteunen. Als maatschappelijke organisatie kan […]

Checklist Gendergelijkheid

Gendergelijkheid is belangrijk voor organisaties. Behalve dat gendergelijkheid een mensenrecht is, resulteert inzet op gendergelijkheid in gelukkigere werknemers, minder ziekteverzuim en lager verloop van personeel. Via deze checklist krijg je een eerste idee over hoe het met gendergelijkheid en vrouwenrechten (oftewel de door de Verenigde Naties ontwikkelde vijfde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling, SDG 5) gesteld is binnen […]

Toolkit Inclusief werkgeverschap

De pagina start met een uitleg over het waarom van inclusief werkgeverschap: het is de noodzakelijke stap volgend op je diversiteitsbeleid. Zo vind je er het whitepaper ‘Zeven strategieën voor succesvol partnerverlof’ en een lijst met punten waar een inclusieve werkgever aan werkt. Maatschappelijke organisaties kunnen dit materiaal gebruiken als onderbouwing als je met werkgevers […]

In vier stappen naar een mantelzorgvriendelijke organisatie

Stap 1 is het bespreken van wat mantelzorger zijn betekent en wie met mantelzorg te maken heeft. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het houden van een peiling. Stap 2 is het beschrijven van faciliteiten en regelingen voor mantelzorgers in het HR beleid. Stap 3 is het bekwamen, hoe gaan leidinggevenden het gesprek aan met […]

Masterclass Inclusief werkgeverschap

Hoe kun je er als werkgever voor zorgen dat je niet alleen divers talent aantrekt, maar ook daadwerkelijk behoudt door actief een inclusieve werkomgeving te creëren? Hier ga je tijdens de masterclass mee aan de slag. Maatschappelijke organisaties die werknemers in dienst hebben, kunnen deze masterclass zelf volgen. Ook andere organisaties uit de regio kunnen […]

Dit werkt wel

Tools, persoonlijke verhalen en veelgestelde vragen die de dagelijkse stress van ouders en mantelzorgers kunnen verminderen tot er een permanente oplossing vanuit de overheid komt.

Training AMWAHT: Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst

Een AMWAHT-traject zet in op de empowerment van mantelzorgers, door ze te leren hun eigen kracht te herkennen en in te zetten. AMWAHT is gericht op het ondersteunen van een traject met mantelzorgers in het algemeen en mantelzorgers in kwetsbare posities in het bijzonder. Gemeenten hebben een taak mantelzorgers in beeld te krijgen en waar […]

Handvatten voor groepsbijeenkomsten voor, met en door mantelzorgers

Groepsbijeenkomsten voor, met en door mantelzorgers vergroten de wederzijdse betrokkenheid. Dat draagt bij aan goede zorg en ondersteuning. Dit artikel geeft wat handvatten voor hoe je zo’n bijeenkomst organiseert. Als maatschappelijke organisatie kan je dit artikel gebruiken als je een bijeenkomst voor, met en door mantelzorgers wilt organiseren.

Gespreksinstrument Wat telt

Aan de hand daarvan stel je samen doelen op. Door Wat telt na verloop van tijd opnieuw in te vullen, wordt duidelijk of doelen gehaald worden en of dit resulteert in verandering op die leefgebieden en daarmee verbetering in het leven van iemand. Wat telt gaat uit van de beleving van iemand zelf, welke problemen […]